Bokbasen, som leverer data over alle norske bøker som gis ut, har overfor Oslo byfogdembete krevd midlertidig forføyning mot Nasjonalbiblioteket.