Begeistring er alltid en god egenskap når en forfatter skriver en oppdragshistorie. Morten Møst er også en anelse stolt over den avisen han har arbeidet for og med, ikke dumt det heller. Men den kritisk undersøkende DN-tradisjonen har ikke nedfelt seg i denne bokens grep, men tradisjonen er behørig omtalt – med opplisting av prisene avisens journalister og fotografer har mottatt.