– Vi mener det er en rettighet å organisere seg i en fagforening, og at det er behov for en åpen forfatterforening i Norge, sier Jan Ove Ekeberg til Aftenposten. Sammen med Helle Stensbak og Eystein Hanssen står han bak initiativet. De forteller at flere melder interesse hver dag.

– Det vesentlige er at man ikke bare skal ha rett til å organisere seg, men også mulighet til å uttale seg i saker som gjelder egne arbeids- og inntektsforhold. Det er helt grunnleggende og grunn god nok til å ta dette initiativet, sier Stensbak, som er sjeføkonom i YS og krimforfatter.

For å bli medlem av Den norske Forfatterforening (DnF), kreves det at man har gitt ut minst to skjønnlitterære bøker for voksne, og at ett av verkene må ha litterær verdi, som gjør at det blir en skjønnsmessig vurdering når nye medlemmer skal tas opp.

Både Ekeberg og Hanssen har utgitt en rekke romaner, og begge har fått avslag da de søkte medlemskap i DnF.

Initiativet kom etter et debattinnlegg i Aftenposten av Arne Svingen, som tok til orde for at alle forfattere må med. Det vil bli kalt inn til stiftelsesmøte på nyåret.(Vilkår)

Den nybygde garasjen rommer knapt bilen
Tore Johansen og de andre beboerne ble lovet større garasjer enn det som ble bygget. Nå får de knapt plass til bilen og saken har endt i retten.
01:30
Publisert: