Ro Sommernes Advokatfirma er engasjert for å bistå Norsk Bokdistribusjon med å få på plass en gjeldsordning. Selskapet rapporterer om et underskudd hittil i år på 1,6 millioner kroner, og en negativ egenkapital på cirka ti millioner kroner.

– Med såpass stor gjeld og løpende underskudd, burde ikke driften vært innstilt?

– Norsk Bokdistribusjons virksomhet er redusert til et minimum som følge av situasjonen, som hovedsakelig har oppstått fordi selskapet har mistet sin definitivt største kunde. Videre har selskapet frosset all gjeld, som innebærer at kreditorene likestilles for å unngå forfordeling, skriver advokatfullmektig Håkon Carlberg i Ro Sommernes Advokatfirma i en epost.

– Samtidig arbeides det på spreng for å legge grunnlaget for videre drift etter en vellykket akkord, skriver Carlberg.

Nettstedet bok365.no har også omtalt krisen i Bokkompaniet-selskapene.

Krise på flere hold

Torsdag ettermiddag bekreftet Harald Allen Enersen at både bokhandelkjeden Notabene og søsterselskapet Norsk Bokdistribusjon har alvorlige økonomiske problemer.

En gjennomgåelse DN har foretatt viser at:

  • Det er hittil i år registrert 56 inkassokrav mot fem selskaper i Bokkompaniet-sfæren.
  • Disse inkassokravene utgjør til sammen 3,8 millioner kroner.
  • 28 av kravene er mot Notabene. 19 av kravene er mot Norsk Bokdistribusjon.

Enersen er administrerende direktør i bokhandelkjeden Notabene og en av fire hovedeiere i Bokkompaniet Holding. Han svarte ikke på DNs henvendelser søndag.

Salg i Notabene-butikken på kjøpesenteret Gunerius i Oslo på 16. mai.
Salg i Notabene-butikken på kjøpesenteret Gunerius i Oslo på 16. mai. (Foto: Aleksander Nordahl)

Norsk Bokdistribusjon har distribuert bøker fra forlag til utsalgssteder som dagligvarehandelkjeden Coop, mens mistet tidligere i vår denne kontrakten, ifølge nettstedet bok365.no.

Siste tilgjengelige regnskap for Norsk Bokdistribusjon er fra 2017. Da ble årsomsetningen 11,2 millioner kroner, mens driften endte med et underskudd på 7,7 millioner kroner.

Driver videre

I et brev til kreditorene torsdag skriver styreleder Robert Johansen at Norsk Bokdistribusjon «har en samlet gjeld på cirka 21,5 millioner kroner som hovedsakelig er gjeld til leverandører og kunder (utestående krav knyttet til retur av bøker). Selskapets egenkapital er negativ med cirka 10 millioner kroner».

Dette er bakgrunnen for at styret i selskapet har besluttet at det ikke skal betales ned på noe utestående gjeld. Det oppgis at dette er bestemt «for å unngå forfordeling av kreditorene».

Varer og tjenester som er strengt nødvendige for å holde driften i gang skal betales fortløpende etter kontantprinsippet, mens kreditorene anmodes om betalingsutsettelse.

Ro Sommernes skal bistå med å fremsette et konkret forslag til gjeldsordning med kreditorene i løpet av to til fire uker.

– Kreditorer vil føle at Norsk bokdistribusjon driver for deres regning. Hvordan vil dere svare dem?

– Som nevnt er driften redusert til et minimum, men i den grad selskapet må kjøpe nødvendige varer eller tjenester, vil det bli betalt fortløpende og etter egne avtaler med disse. Selskapet vil ha få kostnader fremover i den begrensede tiden det tar å avklare en akkord, skriver Carlberg.

DNB: Forholder seg til styret

DNB eier fire prosent av Bokkompaniet Holding, etter at storbanken selv eide og drev bokhandelkjeden Notabene i en treårs periode etter at den gikk konkurs i 2013.

– Det er godt kjent at Notabene har vært gjennom noen utfordrende år. Vi har hele tiden jobbet for å finne gode og bærekraftige løsninger for selskapet, og det er også vår holdning som minoritetsaksjonær i Bokkompaniet. Spørsmål om Bokkompaniets drift og finanser må rettes til styret eller ledelsen i selskapet. På generelt grunnlag så forholder vi oss til styret i selskaper der vi er minoritetsaksjonær, skriver medierådgiver Andreas Nyheim i DNB i en epost.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.