Kreditorer har fremmet inkassokrav på til sammen 1,7 millioner kroner mot bokhandelkjeden Notabene siden nyttår.

Torsdag gikk det også ut brev om betalingsstans og frivillig gjeldsordning i søsterselskapet Norsk bokdistribusjon.

– Fortsatt er likviditeten presset og det gjenstår noe jobb for å komme i mål med omstillingene. Herunder har vi enkelte enheter hvor kostnadsnivået er for høyt. Vi jobber videre med kostnadstilpasninger og med finansiering for å sikre videre drift, skriver administrerende direktør Harald Allen Enersen i bokhandelkjeden Notabene i en epost til DN.

Ifølge årsberetningen fra 2017, hadde Notabene totalt 59 butikker lokalisert i kjøpesentre og sentralt i større byområder.

Om situasjonen i bokdistribusjonsselskapet Norsk bokdistribusjon er situasjonen ifølge Enersen at selskapet «har som følge av en tapt kontrakt og for høyt kostnadsnivå fått store økonomiske problemer».

56 inkassokrav

DNs gjennomgåelse viser at det hittil i år er registrert 56 inkassokrav mot fem selskaper i det som kan kalles Bokkompaniet-sfæren.

  • Notabene: 28 krav
  • Norsk bokdistribusjon: 19 krav
  • Boklageret: seks krav
  • Bokkompaniet holding: to krav
  • Forlaget Victoria: ett krav

Felles for selskapene er at Notabene, Norsk bokdistribusjon, Boklageret og Forlaget Victoria alle er eid av Bokkompaniet holding.

Kreditorene har sendt krav på til sammen 3,8 millioner kroner videre til inkasso, noe som innebærer inndrivning av ubetalte regninger – i siste instans gjennom rettslige skritt.

I Bokkompaniet holding er Harald Allen Enersen (37) en av de fire største eierne, ifølge Bizweb. De tre andre er Robert Johansen (45), Ola Palm Helland (35) og Sjur Mossige (52).

«Av og til går det til helvete»

Ifølge DNs gjennomgåelse har transportselskapet Schenker hittil i år registrert seks inkassokrav mot Notabene og Norsk bokdistribusjon på til sammen 1,6 millioner kroner.

– Vi kommer til å kjøre normal inkassoprosedyre på dette. Stort sett går det bra, men av og til går det til helvete, sier finansdirektør Jon A. Røstad i Schenker.

– Betyr det konkurs i den lengste enden av en slik prosess?

– Det betyr at vi gjør det vi må for å få inn pengene. Det er ulike virkemidler, men det er lenge siden vi slo et selskap konkurs. Det er stort sett en fordel at selskapet fortsetter virksomheten. Det er lettere å få tilbake pengene da, sier Røstad.

DN var i kontakt med Røstad onsdag. På ettermiddagen torsdag 16. mai innrømmer Notabene-direktør Harald Allen Enersen at bokvirksomheten er i store økonomiske problemer.

Samtidig gikk det ut brev til kreditorene hvor det informeres om at selskapet ønsker å komme med forslag om en frivillig gjeldsordning i løpet av to til fire uker.

Schenker har 8000 aktive kunder, omsetter for mer enn fire milliarder kroner og har til enhver tid flere hundre løpende inkassosaker mot ulike selskaper, opplyser Røstad.

– I en del av den virksomheten vi driver med, ligger det et element av risiko. Risikoen virker å være voksende for bokbransjen.

– Hva skyldes det?

– Jeg vet ikke nok om bokbransjen generelt, men det er en generell trend at mer og mer blir digitalt og kjøpes via andre kanaler. Det er vel grunn til å tro at man vil se en utvikling som ligner den man ser i platebransjen og for papiraviser. Ting strømmes og gjøres elektronisk på en helt annen måte, sier Røstad.

Presset likviditet, betalingsstans, gjeldsforhandlinger

I en epost til DN skriver Harald Allen Enersen at «Norsk bokdistribusjon har som følge av en tapt kontrakt og for høyt kostnadsnivå fått store økonomiske problemer. Det er i disse dager sendt ut brev til alle kreditorer hvor det informeres om at selskapet ønsker å komme med forslag om en frivillig gjeldsordning (innen to til fire uker).

Selskapet har inntil situasjonen er avklart innført betalingsstans, og drifter videre etter kontantprinsippet. NBD har engasjert juridiske rådgivere til å håndtere situasjonen på korrekt måte slik at kreditorenes interesser ivaretas.»

Enersen skriver videre at «I Notabene har det i 2018 og 2019 blitt gjort betydelige grep for å skape lønnsom drift. Fortsatt er likviditeten presset og det gjenstår noe jobb for å komme i mål med omstillingene. Herunder har vi enkelte enheter hvor kostnadsnivået er for høyt. Vi jobber videre med kostnadstilpasninger og med finansiering for å sikre videre drift. Vi håper å komme i mål med prosessene i begge selskapene før sommeren.»

Daglig leder Pål-André Lauritzen i Küenholdt, som driver engroshandel med husholdningsvarer, har i løpet av mars og april registrert tre krav mot Notabene på til sammen 175.000 kroner.

– Våre krav relaterer seg til ordinær vareomsetning til Notabene. Vi er i konstruktiv dialog med dem om situasjonen, skriver Lauritzen i en epost.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke er Norges fjerde største bokkonsern. Denne våren har selskapsgruppen registrert tre inkassokrav på til sammen 220.000 kroner mot Norsk bokdistribusjon og Notabene.

– Vi har stoppet alle leveranser inntil kravene er betalt, sier salgs- og markedssjef Kjetil Sundet i Vigmostad & Bjørke, som har sendt de ubetalte regningene videre til sitt inkassobyrå Kredinor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.