– Jeg er lettet og fornøyd med utviklingen i saken, ikke minst at påtalemyndigheten og politiet sier at «handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet», uttaler William Nygaard til NTB.

Kripos opplyser i en pressemelding tirsdag morgen at de siktede er utenlandske statsborgere som ikke oppholder seg i Norge.

Ifølge NRK er den antatte skytteren blant de siktede. Etter det NRK forstår tilhører de siktede et fundamentalistisk miljø.

To dagers margin

Torsdag denne uken er det 25 år siden angrepet, og den strafferettslige foreldelsesfristen vil da i utgangspunktet inntre.

– Det er imidlertid involverte i saken som politiet nå har siktet, og det er nylig iverksatt tiltak som innebærer at foreldelsesfristen for disse brytes. Etterforskningen ved Kripos vil derfor fortsette, heter det i pressemeldingen fra Kripos.

William Nygaard ble skutt og forsøkt drept 11. oktober 1993. Han var da forlagssjef i Aschehoug. De siktede er ikke navngitt og skal ifølge politiet oppholde seg i utlandet.

Det antas at årsaken for drapsforsøket er Aschehougs utgivelse av Salman Rushdies «Sataniske vers», som utløste en islamistisk fatwa mot forfatteren, oversettere og forleggere.

Konsernsjef Mads Nygaard i Aschehoug.
Konsernsjef Mads Nygaard i Aschehoug. (Foto: Thomas Haugersveen)

– Det er både bemerkelsesverdig og positivt at siktelsen med denne rettsanvendelsen bygger på det politiet sier var «et angrep på det trykte ords frihet». En slik begrunnelse sender dermed et tydelig signal om at ytringsfriheten er en rettighet som står sterkt i Norge og at trusler mot den skal bekjempes – også rettslig, sier konsernsjef og forlegger i Aschehoug, Mads Nygaard, i en pressemelding fra forlaget.

Mads Nygaard er William Nygaards sønn.

– Dette er et viktig budskap om støtte til alle som mottar trusler for det de skriver og sier. De er ikke blitt færre og truslene ikke mindre alvorlige på 25 år, sier han.

«Sataniske vers»

Kripos slår fast at det ikke er holdepunkter for at drapsforsøket var motivert av noe annet enn William Nygaards rolle som utgiver av Salman Rushdies bok «Sataniske vers».

William Nygaard uttaler i en sms til NTB at hans lettelse ikke minst skyldes at siktelsen knytter seg til at det var et angrep på ytringsfriheten.

– Det er tilfredsstillende hvis saken blir løst. Men ikke minst er det svært viktig og tilfredsstillende at det samfunnspolitisk prinsipielle i saken blir så grundig understreket, uttaler han.

Han er for tiden på reise i utlandet med PEN, som han leder.

Det iranske regimet

Overfor NRK understreker William Nygaard at han ikke er så opptatt av at gjerningsmennene skal straffes, men vil vite hvem de var og hvilket miljø det var som sto bak.

– Jeg vil vite hvilke forbindelser de eventuelt har til det iranske regimet, sier han.

De aktuelle personene er siktet etter den forrige straffelovens paragraf 233 for overlagt drapsforsøk. Dessuten er de siktet etter paragraf 99 a, som omfatter angrep på sentrale samfunnsinteresser.

Kan bli tidkrevende

Kripos understreker at de vil gjøre alt som er realistisk sett mulig for å oppklare saken.

– Av hensyn til den videre etterforskning og det sterke ønsket om oppklaring er det ikke mulig for politiet å gi ytterligere informasjon nå. Det må tas høyde for at også den videre etterforskningen vil være tidkrevende. I og med at saken ikke er foreldet, er Kripos fortsatt interessert i informasjon som kan bidra til oppklaring, heter det videre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.