Raymond Johansen mener at jeg bløffer om antall boliger i den såkalte reguleringsreserven i Oslo (DN 12. august). Kanskje en spennende metodediskusjon, men neppe avgjørende for valget.

Mer interessant er løftet Johansen gir i samme artikkel. Med ham som byrådsleder skal Oslo til enhver tid ha minst 100.000