I slutten av mai utpekte Byrådet i Oslo et hurtigarbeidende utvalg som skal peke på hindringene som ligger i veien for at boligbyggerne skal kunne bygge flere boliger i hovedstaden.

Rett før sommeren leverte Boligvekstutvalget sin første delrapport med forslag til forenklinger i regelverk og prosesser.

Les saken:
– Boligprisveksten er skremmende  

Nå har utvalget levert en ny rapport, med innspill til normen som regulerer hvilke type leiligheter som kan bygges sentralt i Oslo.

Leilighetsnormen i Oslo innebærer kort fortalt at ingen nye sentrumsnære boliger skal være under 35 kvadratmeter, og 40 prosent av boligene i nye prosjekter skal være over 80 kvadratmeter.

Normen gjelder i bydelene Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen.

Vil kutte andelen store leliligheter

Halvparten av utvalgets medlemmer anbefaler at eksisterende leilighetsnorm snarest endres for å møte byens behov for flere mindre leiligheter.
 

Dette forslaget til ny leilighetsfordelingsnorm innebærer:

  • Maks 50 prosent leiligheter under 50 kvadratmeter BRA
  • Av disse maks 20 prosent leiligheter under 35 kvadratmeter BRA, av disse kan maks 50 prosent være ettroms
     
  • Minimum 30 prosent leiligheter over 80 kvadratmeter BRA

Disse vil endre normen: Kari Sandberg (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg),  Thor Olaf Askjer (Norsk Eiendom), Daniel Kjørberg Siraj (Norske boligbyggelags landsforbund), Baard Schumann (Boligprodusentene) og Jon Carlsen (Boligbygg KF).

De øvrige medlemmene ser ikke behov for en endring av normen nå, ettersom de mener det fortsatt er ønskelig å øke andelen større familieboliger i sentrum. Dagens norm innebærer at boligprosjekter bør ha følgende størrelsesfordeling:

  • Maks. 35 prosent leiligheter med 35-50 kvadratmeter BRA
  • Minimum 40 prosent leiligheter over 80 kvadratmeter BRA, hvorav inntil 20 prosent kan bygges som kombinasjonsbolig med utleieenhet på cirka 20 kvadratmeter integrert

Disse vil ikke endre normen: Ellen de Vibe (Plan- og bygningsetaten), Eskil Bråten(Eiendoms- og byfornyelsesetaten), Inger Lise Saglie(Norges Miljø og Biovitenskapelige universitet), Tonje Hovde Skjelbostad (Forbruerombudet) og Kari Gjesteby (utvalgets leder)

- Boligvekstutvalget vil overlevere begge disse forslagene til Byrådet, sier Boligvekstutvalgets leder Kari Gjesteby i en pressemelding.

- Må revideres jevnlig

Siste 12 måneder har boligprisene i Oslo steget 15,2 prosent.

Leilighetsprisene stiger mest: Leilighetsprisene steg 123 prosent raskere enn eneboligprisene

Og aller mest stiger de minste leilighetene: Leilighet på 13 kvadrat gikk nesten 30 prosent over prisantydning 

Utvalget har som utgangspunkt at leilighetsnormen et viktig verktøy for å bidra til varierte og gode bomiljøer og for å sikre en god byutvikling.

Utvalget mener at det er behov for å evaluere normen jevnlig.

- Det er bred enighet i Boligvekstutvalget om at leilighetsnormen må evalueres jevnlig for å sikre at den er tilpasset markedssituasjonen og innbyggernes behov, sier Gjesteby. 

Utvalget anbefaler derfor at evalueringen knyttes opp mot rullering av kommuneplanen.

Les også:
- Sterkeste juliprisvekst i Oslo siden målingene startet
Leilighet på 13 kvadrat gikk nesten 30 prosent over prisantydning 
Nyboligsalget øker kraftig
Sjekk boligprisene der du bor

 

 


(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.