- Du bygger by for 100 år. Da er det viktig å ha en boligsammensetning og en variasjon som gjør at du ikke får en ensidig befolkningssammensetning i et område, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V).

Ekspertutvalget som skal gi Oslos byråd forslag som skal gi fart på boligbyggingen var delt i synet på leilighetsfordelingsnormen i hovestaden, viste en delrapport lagt frem sist uke.

Halvparten, dominert av aktører i byggebransjen, vil umiddelbart åpne for å bygge flere småleiligheter og lempe på kravet til antall leiligheter på

minst 80 kvadratmeter. De øvrige utvalgsmedlemmene ønsker å bevare dagens byggenorm.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) uttalte også til Dagens Næringsliv sist uke at han mener normen bør endres.

- Når etterspørselen etter små leiligheter går opp, er det klart at det også må bygges flere små leiligheter. Derfor blir en slik norm gammeldags. Man må tilpasse både utbygging og retningslinjer til tiden vi lever i, sa Sanner til DN.

- Kan ikke styres ut fra prisene i dagens boligmarked

Ola Elvestuen.
Ola Elvestuen. (Foto: Elin Høyland)
Elvestuen sto på for innføringen av leilighetsnormen i Oslo i 2007, da han var leder for byutviklingskomiteen.

- Vi innså at man ikke automatisk fikk nok variasjon i byggingen der det er mange små leiligheter fra før. Derfor gjelder leilighetsnormen områder i bydelene der det er en sterk overvekt av små leiligheter, sier Elvestuen.

Selv om prisstigningen den siste tiden har vært høyest på de minste Oslo-leilighetene, understreker Elvestuen at det er viktig med langsiktighet.

- Leilighetsbyggingen kan ikke styres ut fra prisene i dagens boligmarked. Man klarer ikke å bygge seg ut av høyere boligpriser på kort sikt. Prisnivået har sammenheng med en generell økonomisk situasjon, blant annet det lave rentenivået, sier Elvestuen.

- Vil bygge for mye smått

- Hvis man ikke regulerer størrelsen og sammensetningen av leilighetene som bygges i områder med mange små leiligheter fra før, er det er stor fare for at utbyggerne vil bygge for mye smått i enkeltområder, noe som fører til ghettofisering, sier Elvestuen.

Han vil at hele byen skal være barnevennlig, og at folk skal bo i sentrum - noe som fordrer gode bomiljøer.

- En ren utbyggerstyrt fortetting vil ikke gi en god byutvikling. Men det kan gjerne bygges flere små leiligheter på Oslo vest, hvor det i dag er mange store leliligheter, sier Elvestuen.

- Tjener sikkert mer på småleiligheter

- Utbyggerne tjener sikkert mer på småleiligheter, men de store leilighetene blir jo også solgt, sier Elvestuen.

Leilighetsnormen i Oslo gjelder i enkelte områder i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene.

Selv om Elvestuen ikke vil røre leilighetsnormen, mener han det må tas flere grep for å øke boligbyggingen.

- Kollektivtrafikken må styrkes. Og det offentlig må ta flere og større initiativ. Jeg mener for eksempel at Oslo burde ha et utbyggingsselskap i Groruddalen hvor du ser kommunale, statlige og private aktører i sammenheng, sier Elvestuen.

Les også:
Vil bygge flere små leiligheter i Oslo  

- Skal vi bygge boliger for en haug med hagesøkende barnefamilier som ikke ønsker å bo i sentrum?  

Ny rapport: Fire nye år med boligprisvekst  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.