– Byrådet fremmer ikke reguleringssaker som gir mer boligbygging. De virker handlingslammet. Det ligger boligprosjekter i kø hos byråden, sier Oslo Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen Pia Farstad von Hall.

Per Jæger i Boligprodusentenes Forening har anslått at det må bygges 28.000 nye boliger i Oslo ut 2019 for å dekke fremtidens boligbehov.

I en fersk prognoserapport anslår sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse at det det blir fullført snaut 2600 boliger i Oslo i år.

I 2017 og 2018 anslår Samfunnsøkonomisk analyse en boligbygging på henholdsvis 4000 og 3900 boliger. I 2019 forventes snaut 3200 nye boliger. Det utgjør til sammen 13.700 boliger, under halvparten av det Jæger mener er behovet.

– Jeg håper ikke pcccrognosene slår til. For da vil boligprisveksten bli enda sterkere, sier Jæger.

Det forrige byrådet regulerte i fjor 5600 boliger. Så langt i år har det nye byrådet regulert halvparten av det som ble regulert i 2015. 

Antall godkjente boliger har derimot steget med det nye byrådet.

– I tredje kvartal har det blitt godkjent like mange boliger som i hele fjor, sier direktør i Plan- og bygningsetaten Ellen de Vibe.

Høye priser – få boliger

Boligprisene i Oslo har økt 18,5 prosent de siste tolv månedene.

Og ifølge sjeføkonom Roger Bjørnstad er boligprisene i hovedstaden ventet å stige med 25 prosent de neste tre kalenderårene.

Les saken: Spår 25 prosent prisvekst i Oslo

– Så langt i år har bystyret regulert 2600 boliger, langt under behovet i markedet. De kommer kanskje i gang med bygging høsten 2017. Så er det to års byggetid. Da er det altså ingen innflytting før 2019 eller 2020, sier von Hall.

Ville doble boligbyggingen

Byrådsleder Raymond Johansen gikk høyt på banen i kommunevalgkampen med løfter om at det nye byrådet skulle doble boligbyggingen i Oslo.

Les saken: Slik vil han stagge boligprisene

Så langt er Byrådet langt unna Johansens målsetting, men byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) er ikke enig i Pia Farstad von Halls utspill om at byrådet ikke prioriterer boligregulering.

– Vi har fremmet mange reguleringssaker, og vi har mange reguleringssaker som er i prosess, sier Marcussen.

Hun peker på Furuseth og Vollebekk som områder som er under regulering. Ifølge byråden vil det i disse områdene kunne bygges et sted mellom 1600 og 2300 nye boliger.

– Byrådet har avgitt reguleringer for over 15.000 boliger siden vi tok over for et år siden. Mange av sakene ligger fortsatt til behandling i byutviklingskomiteen, og regnes derfor ikke med i totalen ennå. Vi venter for eksempel i spenning på reguleringen av området på Furuset hvor det er klar for nye leiligheter, sier byråden.

Fra perioden januar til september i år har det vært en økning på 92 prosent i igangsettingstillatelser i Oslo sammenlignet med samme periode ifjor, ifølge Prognosesenteret.

I mai utpekte Byrådet i Oslo et boligvekstutvalg som skal peke på hindringene som ligger i veien for at boligbyggerne skal kunne bygge flere boliger i hovedstaden.

Boligvekstutvalget har så langt kommet et utkast på 13 punkter som til sammen skal sørge for at tempoet økes i produksjonen av bolger i Oslo.

Utvalget foreslår blant annet å endre leilighetsfordelingsnormen slik at det kan bygges boliger under 35 kvadratmeter i sentrum. Det foreslår også færre behandlingsrunder, senkede krav til bilparkering og økt kapasitet på behandling av reguleringssaker.

Den endelige sluttrapporten med forslag fra Boligvekstutvalget skal være ferdig og overlevert Byrådet i slutten av november.

– Ingen kan bo i en regulert bolig

Byrådet foreslår å bruke 70 millioner kroner innen 2020 på å ansatte flere saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten for å få fortgang i reguleringsprosessen.

Høyres fraksjonsleder von Hall mener at det vil ha særdeles liten effekt.

– Flere kommunalt ansatte vil ikke øke boligbyggingen. Ingen kan bo i en regulert bolig, den må også bygges, sier von Hall.

Les også: 16. 000 ferdig regulerte boliger, men utbyggerne kvier seg

Hun peker på at kommunen i stedet må spille en aktiv rolle i boligbyggingen og samarbeide tettere med private utbyggere for å få frem flere boligprosjekter.

– Dersom det fulle boligpotensialet skal realiseres må det rødgrønne byrådet legge vekk ideologiske kjepphester, prioritere private samarbeidspartnere og slutte å tro at boligbyggingen kan løses med mer byråkrati i Oslo, sier von Hall.

Byråd Marcussen er usikker på hva von Hall viser til. Hun mener kjernen av problemet med boligutbygging er å gjøre områder attraktive for boligutbyggerne.

Utbyggerfirmaer selger en viss andel av boligene i et prosjekt før de får finansiering av kommunen. Derfor er de avhengige av at nok boligkjøpere er interessert i området.

Byrådet har foreslått et prøvesalg av tomter, som innebærer at en utbygger kan kjøpe en tomt av kommunen med en klausul om tilbakesalg til kommunen om tomten likevel ikke kan realiseres til et nytt boligprosjekt.

Marcussen sa på et seminar i regi av Boligforum og boligvekstutvalget tirsdag at Byrådet ønsker å gjøre prøvesalg av tomten på Furuset. Det skyldes at entreprenørselskapene så langt ikke har vist stor interesse for tomten på Furuset.

– Jeg håper det kan være en godt virkemiddel som sørger for at utviklingen på Furuset går videre, sier Marcussen.

Dette er et tiltak Høyre støtter, ifølge von Hall.

Byråden tror også at samspillet mellom kommunen og utbyggerne kommer til å bli viktig for videre boligbygging.

– Vi vil gjøre områder som Furuset attraktive for utbyggerne ved å komme tidlig på banen ved å legge til rette for offentlig transport, barnehager, skoler og grøntområder, sier Marcussen.

Se interaktiv prisgrafikk for alle fylker og beregn prisutviklingen på din bolig.
 

 

Les også: Unge boligkjøpere stoppes ikke av bankene

- Mindre kjøpekraft i boligmarkedet, og dermed lavere boligprisvekst

- Stockholm har lenge hatt samme symptomer som Oslo

Se DNtv:

Bli med på kjøretur med den selvkjørende Teslaen (Video: Tesla)
Alle Tesla som produseres nå har fullstendig selvkjørende hardware
03:46
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.