- Vår bekymring er at boligkjøperne vil få et vesentlig dårligere tilbud om juridisk bistand, på det området som betyr mest når det kommer til sivilrettslige konflikter, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef).

I Advokatlovutvalgets utredning, som nylig har vært på høring, foreslås det blant annet endringer i organisering av advokatvirksomhet og eierkrav.

I utredningen belyses det at advokatvirksomhet må organiseres slik at den som yter tjenesten er uavhengig av sin klient og eksterne eiere. Utvalget foreslår at advokatvirksomhet skal organiseres som uavhengige selskaper, der kun advokater som utøver yrkesaktiv virksomhet skal være eiere.

Det foreslås unntak for internadvokater og organisasjonsadvokater. Det er imidlertid ikke foreslått unntak som omfatter advokatbistand fra forsikringsselskaper som en forsikringstjeneste.

Ifølge Nef kan disse endringene skape en forskjell mellom advokater som arbeider i forsikringsselskap som yter rettshjelpsvirksomhet som en forsikringstjeneste, og advokater som arbeider i forsikringsselskap som selger ansvarsforsikring. 

- En kraftig ubalanse

De fleste som selger bolig kjøper eierskifteforsikring, og det har også blitt mer vanlig at boligkjøpere kjøper boligkjøperforsikring.

Geving viser til at at eierskifteforsikringsselskapet overtar selgers ansvar for feil og mangler ved boligen, og boligkjøper må rette eventuelle krav mot selgers eierskifteforsikringsselskap.

Boligkjøperforsikringen er imidlertid av en annen struktur. Aktører som selger dette tilbyr rettshjelpforsikring og tar ikke over skadeansvaret.

Slik Nef ser det, vil ikke lenger forsikringsselskapene som selger boligkjøperforsikring kunne opptre som advokater, dersom Advokatutvalgets forslag går igjennom.

- Kjøpers forsikringsselskap blir da henvist til å opptre som jurist uten den faglige tyngde og status som advokater har i rettsapparatet. Dermed vil du få en kraftig ubalanse mellom kjøper og selger, slår Geving fast.

Allerede innebygget ubalanse

Ifølge professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole, som er medlem av Advokatlovutvalget, ligger det allerede en innebygget ubalanse mellom kjøper og selger ved bolighandelen.

- Hva gjelder ubalanse mellom kjøper og selger vil jeg si at de som har vært gjennom en slik prosess vet at meglers incentivstruktur tilsier at han eller hun vil maksimere selgers interesser, mener han.

Andreassen viser til at det var et mål for utvalget å styrke advokattittelen og gjøre den eksklusiv. Dette er grunnen til at utvalget forslår at selskaper som selger rettshjelpforsikring til boligselgere ikke lenger skal kunne opptre som advokater.

- Det skal være krav til formalutdanning og vedlikehold av kompetanse gjennom saker og etterutdanning, understreker Andreassen.

Tvinges til dyr advokathjelp

Geving i Nef peker på at boligkjøpere, som skaffer seg boligkjøperforsikring i dag, slipper unna med en moderat utgift. Ifølge Nef bruker en av tre kjøpere forsikringen til å få kvalifiserte advokaters råd og bistand om forhold de er misfornøyd med.

- Dersom kjøper skal gå i det åpne advokatmarkedet, blir det mye dyrere, sier Geving.

Nef er bekymret for følgene dette vil ha for boligkjøpere.

- De har ikke råd til det, terskelen blir for høy. Her har man ikke tenkt langt nok. Man har oversett det rettssøkende publikums behov. Det blir veldig ubalansert hvis kjøper skal møte en selger som har en skarpskodd advokat, uten noe form for bistand., sier Geving.

Han peker på at advokatene i selskapene som selger rettshjelpforsikringer er eksperter på avhendingsloven.

- Det finnes knapt vanlige advokatfirmaer som har så høy kompetanse på akkurat den lovgivningen, sier Geving.

- I stedet for å lage en lov som ender med at kjøper må søke veldig dyr advokathjelp, må man heller finne løsninger som gjør det mulig å selge rettshjelpforsikring og yte rettshjelp, understreker han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også på DN.no:

Nå er 93.300 nordmenn uten arbeid

Milliardregn fra telegigant

Shoppestopp kan gi rentekutt

Se DNTV:  - Hurra, hurra!

- Hurra, hurra!
Nå kommer Porsche 911 med turbo som standard. DN har kjørt den.
01:39
Publisert: