Eiendomsmeglerne i Oslo har nå blitt enige om å droppe verdi- og lånetakst på boliger i Oslo.

Ifølge partner Terje Tinholt i Nordvik og Partners og administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren skjer endringen fra 1. juni, med en viss overgangsperiode.

Når Oslo-boliger selges idag, utstyres prospektet både med en verdi- og lånetakst satt av takstmann og en prisantydning fastsatt av eiendomsmegleren.

Takstmannen vurderer i taksten hva boligens salgsverdi kan være etter en vurdering av boligens standard og beliggenhet.

Lånetaksten er en forsiktig antatt salgsverdi, brukt av banker til å beregne lånestørrelse.

Taksten inneholder en overfladisk vurdering av eiendommens tilstand, men er ikke en byggteknisk tilstandsrapport.

- Vi mener dagens ordning er gammeldags, og villeder markedet mer enn den veileder. Meglerne har alltid hatt en bedre kunnskap om prissetting. Vi ønsker å sette verdien, og mener vi er mer kompetente til dette enn noen andre. Da får man én pris å forholde seg til, fastsatt av en fagmann som opererer i markedet kontinuerlig, sier Tinholt.

Tinholt påpeker at det er store variasjoner helt ned på gatenivå, som det er vanskelig for takstmenn å følge med på.

- Nå kan vi i større grad unngå alle overskriftene om at en bolig gikk svært mye over eller under takst, sier Tinholt.

Han støttes av Meier.

- Nå ser vi at taksten settes for lavt fordi takstmennene ikke klarer å holde tritt med markedsutviklingen, sier Meier.

- Kan kanskje redusere antall klagesaker

En del andre regioner har allerede sluttet med verdi- og lånetakst.

- Oslo henger etter, sier Tinholt.

Han understreker at Oslo-meglerne fremdeles ønsker taksering, og vil gi forbrukerne en bedre rapport.

- Men vi vil heller kalle de tekniske rapportene for en teknisk tilstandsvurdering. En slik rapport vil gi kjøperen flere opplysninger. En bedre rapportering av tilstanden kan kanskje redusere antall klagesaker i forbindelse med bolighandel, sier Tinholt.

- La heller takstmennene få fokus på hvordan det faktisk er og hva man kan forvente av levetid på alt fra tak til drenering våtrom og så videre, sier Tinholt.

Ifølge eiendomsmeglerne skal det tilbys flere forskjellige takstprodukter.

- Det vil være andre behov for en eldre enebolig enn for en nyere leilighet, sier Tinholt.

- Viktig motvekt til lokkepris

- Det er nok først og fremst forbrukerne i boligmarkedet som bør være bekymret for en slik utvikling, sier administrerende direktør Are Andenæs Huser i Norges Takseringsforbund.

Takseringsforbundets syn er at markedsverdi vurdert av en uavhengig takstmann er en viktig opplysning som selgere og kjøpere etter mange års innarbeidet praksis i de fleste boligomsetninger i landet, har en berettiget forventning om å få.

- Vurdering av markedsverdi utført av takstmann er en viktig motvekt til bruk av blant annet lokkepris og annen taktisk prising som har fått mye oppmerksomhet og som meglerbransjen selv har beskrevet som et problem, sier Huser.

- Takseringsforbundet har forståelse for at eiendomsmeglerforetakene føler seg truet av det som nå skjer med digitalisering og automatisering og de uunngåelige følger dette vil få for eiendomsmeglerbransjen, sier Huser.

- Eiendomsmeglerforetakenes forsøk på å styrke sin egen stilling på bekostning av forbrukernes mulighet for objektiv informasjon om eiendommene som tilbys for salg er feil svar på disse utfordringene. Dette vil tvert i mot svekke tilliten til eiendomsmeglerbransjen og skape dynamikk som vil akselerere disse prosessene, sier Huser.

Han mener dette underbygges av Forbrukerrådets befolkningsundersøkelse fra 2015 der 8 av 10 svarte at markedsverdi vurdert av uavhengig takstmann er viktig eller svært viktig.

- Vil uten tvil øke problemet med lokkepriser

Fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet mener de nye grepene er noe som Eiendom Norge og meglerforetakene presser nedover boligmarkedet, stikk i strid med enhver forbrukerinteresse.

- Vi oppfatter dette som en meget brutal profesjonskamp som meglerbransjen har startet. Dette vil og meglerne mye mer makt over bolighandel og boligprising på kort sikt. Det vil uten tvil øke problemet med lokkepriser som vi har fått mange henvendelser om i den senere tid. Det vil øke faren for at forbrukere, både som selgere og som kjøpere, kan bli skadelidende hvis megleren gjør en feilvurdering, sier Thomas Bartholdsen.

Bartholdsen påpeker at megleren og takstmannen, når de samhandler riktig, kan bidra til å korrigere åpenbare feil som gjøres.

 

Les også:

- Dette er svært høyt og er et symptom på et presset boligmarked  

20 punkter som krymper skatten  

 Når også nyboliger nå rives vekk, sier det seg selv at prisveksten vil fortsette

Rekordhøyt salg av nye boliger på Østlandet

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.