- Den sterke trenden vi har sett i det norske boligmarkedet i 2016 fortsatte i september, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

De nominelle boligprisene falt 0,1 prosent i september sammenliknet med august, viser bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,9 prosent.

I dagens morgenrapport omtaler Nordea Markets en sesongkorrigert prisvekst på rundt 1,0 prosent som «sterk».

- Vi tror boligprisene kommer til å fortsette å vokse i om lag samme fart ut 2016. Fortsatt sterk boligprisvekst gjør det vanskelig for Norges Bank å kutte rentene videre, skriver Nordea-analytiker i rapporten, sendt ut før boligrapporten ble lagt frem.

Bruktboligprisene i Norge i september tidligere år. Sesongkorrigerte priser i parentes.:
2015: -0,9% (+0,2%)
2014: -0,1% (+0,9%)
2013: -1,4% (-0,6%)
2012: -0,1% (+0,9%)
2011: +0,2% (+1,2%)
2010: +0,1% (+1,2%)
2009: -0,5% (+0,8%)
2008: -1,9% (-0,7%)
2007: -1,7% (-0,6%)
2006: +1,3% (+2,4%)

Sesongkorrigering foretatt i forbindelse med august-statistikken.
Kilde: Eiendom Norge. Eiendomsverdi, Finn.no

Oslo eneste storby med prisstigning

- Utviklingen er primært drevet av en sterk prisoppgang i Oslo-regionen. I landet for øvrig har de fleste steder hatt nedgang i prisene, noe som er normalt i september, sier Dreyer.

Etter en prisoppgang på 1,3 prosent i september, har boligprisene i Oslo steget hele 18,5 prosent det siste året. I august var 12 måneders veksten 16,3 prosent.

En Oslo-bolig som kostet fire millioner kroner for et år siden, koster nå 4,74 millioner kroner, hvis den har fulgt den generelle prisutviklingen i hovedstaden.

Les også: Oslo-prisene: Boligprisveksten i Oslo skyter fart

Prisendringen i de store byene i september 2016 (siste 12 mnd. i parentes):

Oslo: +1,3% (+18,5%)

Tromsø: -0,9% (+5,1%)

Bergen: -0,9% (+3,5%)

Trondheim: -0,3% (+8,6%)

Kristiansand: -1,0% (+3,6%)

Stavanger: -1,2% (-5,3%)

- Brått og brutalt oppover

Tolvmånedersveksten i de gjennomsnittlige norske boligpriser, det vil si boligprisene sammenliknet med samme periode året før, avtok jevnt og trutt fra 8,7 prosent i februar i fjor til 4,4 prosent i februar i år.

- Men siden har det snudd brått og brutalt oppover, påpeker seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i dagens morgenrapport.

Ettersom Norges Banks prognoser for boligprisutviklingen har blitt knust gang på gang i år har sentralbanken i flere omganger oppjustert sine forventninger.

Norges Bank ser nå for seg at årsveksten i boligprisene vil stige fra 9,17 prosent i tredje kvartal (gjennomsnitt for kvartalet) til 10,51 prosent i fjerde kvartal. Omregnet til sesongjustert månedsvekst tilsier dette en oppgang på 0,8 prosent for september og rundt 0,7 prosent per måned gjennom oktober-desember, ifølge Handelbanken Capital Markets.

Tips oss om boligsaker!

I september 2016 var boligprisene 10,0 prosent høyere enn i september 2015. I august var årsprisveksten på 9,1 prosent.

Uendrete priser ut året gir en årsendring på 8,1 prosent.

Prisene hittil i år er 7,1 prosent høyere enn snittprisene i 2015.

- Forskjellene i 12 måneders veksten viser at det fortsatt er en tredeling av det norske boligmarkedet med Oslo og Stavanger som ytterpunkter, mens resten av landet har en mer moderat utvikling. Oslo skiller seg nå klart fra resten av landet, og det er nå bydeler i Oslo som har over 20 prosent vekst siste 12 måneder, sier Dreyer.

Raskere salg

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 34 dager i september mot 37 dager i august.

I september 2015 tok salget 31 dager.

Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.

Salgene gikk raskest i Oslo, hvor det gjennomsnittlige boligsalget i september 13 dager. Deretter fulgte Drammen med 18 dager og Trondheim og Akershus med 20 dager.

Salget var tregest i Aust-Agder med 96 dager. I Stavanger var gjennomsnittlig omsetningstid 75 dager i september mot 106 dager i august.

- Det har gjennom hele året vært høy aktivitet i boligmarkedet, og det er kun i fjor det har vært solgt flere boliger enn så langt i 2016. Vi ser nå at aktiviteten også har tatt seg opp i byer som Stavanger og Sandnes, sier Dreyer.

I september ble det solgt 9352 boliger mot 8628 registrerte salg i august-rapporten.

- Det har gjennom hele året vært høy aktivitet i boligmarkedet, og det er kun i fjor det har vært solgt flere boliger enn så langt i 2016. Vi ser nå at aktiviteten også har tatt seg opp i byer som Stavanger og Sandnes, sier Dreyer.

I september 2015 ble det solgt 9359 boliger her til lands.

- Utbudet av boliger for salg har vært lavt i hele år. Det er riktignok regionale forskjeller med lite boliger til salgs på Østlandet og god balanse mellom tilbud og etterspørsel på Sør- og Vestlandet. I Stavanger er det 40,1 prosent færre boliger til salgs sammenlignet med september i fjor. Det er et tydelig tegn på at markedet er i bedring der, sier Dreyer.

Ved utgangen av september lå det 11.580 bruktboliger på Finn.no mot 11.570 i august-rapporten.

I september 2015 lå det 13.564 bruktboliger på Finn.no.

- Boligprisveksten i spesielt Oslo gir grunn til bekymring

- Vi støtter Finanstilsynet i at boligprisveksten i spesielt Oslo gir grunn til bekymring. Vi støtter imidlertid ikke tilsynets foreslåtte innstramming av boliglånsforskriften, da det vil virke negativt i deler av landet, hvor boligmarkedet er svakere. Vi anbefaler finansminister Siv Jensen å ikke gjøre endringer i forskriften. Finansministeren må heller fokusere på tiltak som vil stimulere tilbudssiden i boligmarkedet, som økt satsning på forenklinger, effektivisering av offentlig sektor og samfunnsøkonomiske lønnsomme samferdselsprosjekter, sier Dreyer.

Les også:
Høyere prisantydninger kan gi høyere gjeld  (DN+)

- Den elleville boligprisveksten vil dempes utover høsten

Solgte nyboliger for over milliarden

Nye takster kan avsløre lokkeprising

Leie ut bolig? Styr unna fellene  (DN+) (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.