- Bortsett fra i Stavanger-regionen, der boligprisene har falt, er det fortsatt høy temperatur i boligmarkedet i store deler av landet. Det samme Rekordlav rente og forventninger om langvarig lav rente er en viktig drivkraft, sier direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen.

Til tross for økt arbeidsledighet, lavere vekst og økt usikkerhet i norsk økonomi, øker fortsatt husholdningenes gjeld mer enn husholdningenes nominelle inntekter, slik at gjeldsgraden fortsatt øker.

- Husholdningenes gjeldsbelastning og boligprisene er på historisk nivåer, sier Baltzersen.

I likhet med Baltzersen påpeker også Nordea Markets i prognoserapporten som meglerhuset legger frem onsdag at de regionale forskjellene i boligmarkedet er store.

- I oljerelaterte områder er prisutviklingen svak, mens prisveksten er moderat positiv i resten av landet. Lavere renter og et stabilt arbeidsmarked i store deler av landet tilsier at det blir bildet også de kommende årene. På Sør-Vestlandet derimot kan vi få en mye svakere utvikling, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i den ferske rapporten.

Les mer fra rapporten: – Norges Bank kan bli presset inn i en krig

- Kraftig fall i boligprisene

- Selv med en svakere utvikling i norsk økonomi, er det en fare for at den høye veksten i gjeld og boligpriser kan vedvare noe tid. En slik utvikling vil imidlertid øke risikoen for et senere kraftig fall i boligprisene og i husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester, som i så fall kan få store negative ringvirkninger i økonomien, sier Baltzersen.  

Sparebank 1 SMN krever nå at alle som byr mer enn ti prosent over prisantydning må dekke budøkningen med egne penger, skriver Dagens Næringsliv i dag.

– Vi vil ikke finansiere de villeste budrundene, sier kredittsjef Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN.

Les saken:
Kutter lån til ville bud 

Reite mener bankene har et samfunnsansvar når det gjelder å bidra til bærekraftig boligprisutvikling og gjeldsnivå.

– Jeg tror både Finansdepartementet og vi leter etter tiltakene som virker. Vi tror vårt tiltak vil kunne bidra, men bare om også andre og større banker kommer på banen. Vi har også innført et tak på hvor stor boliggjeld du kan få i forhold til inntekt, sier Reite.

- Kan bidra til å dempe veksten

Boligprisene i Oslo har steget 40 prosent de siste fem årene. Norske husholdningers gjeldgrad har i samme periode økt til over 230 prosent, ifølge siste tall fra Statistisk sentralbyrå.

- I  lys av slike tall, i hvilken grad kan man si at forskriftene for utlån med pant i bolig har virket, Baltzersen?

- Veksten i husholdningenes gjeld og i boligprisene er etterspørselsdrevet, blant annet som følge av lav realrente etter skatt og lav boligbeskatning. Det er vanskelig å stoppe etterspørselsdrevet gjeldsvekst gjennom tiltak rettet mot tilbudssiden i kredittmarkedet, men forskriftsreguleringen av bankenes utlånspraksis for boliglån kan bidra til å dempe veksten, slik at den blir lavere enn den ville ha blitt uten en slik forskriftsregulering, sier finanstilsynsdirektøren.

I tillegg til at renten er svært lave, peker de fleste analytikere på at boligprisene i Oslo stiger kraftig fordi det er for få boliger til å møte etterspørselen.

Les også:

- Boligrente ned mot 1,0 prosent  

- Derfor er dette et positivt utviklingstegn på 2016  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.