Denne uken viste boligprisstatistikk fra Eiendom Norge at boligprisene falt i alle norske byer, bortsett fra i Oslo.

I hovedstaden er det et boligunderskudd, med det laveste utbudet på denne tiden på mange år.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef) mener ubalansen i boligmarkedet er et samfunnsproblem med stor sprengkraft.

- Det er en risiko for et dramatisk fall på et tidspunkt, hvis prisene stiger for mye. Det er få som ikke er enige om at prisene stiger for raskt og for mye i pressområdene, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef).

- Dersom det fortsetter, samtidig med en historisk høy gjeldsvekst, bygges det fallhøyde og risikoen for et prisras øker, understreker han.

Må stabilisere markedet

Derfor mener Geving at alle ansvarlige aktører som kan gjøre en forskjell må bidra til å stabilisere boligmarkedet, i stedet for å krangle om hvem som har skylden for ustabiliteten. Han synes for få politikere og «eksperter» gjør noe for å løse problemet.

- Med kunnskap om demografi og befolkningsvekst er det meningsløst å argumentere mot behovet for flere boliger i pressområdene, slik noen aktører har spilt ut. Spørsmålet er bare hvor mange boliger som trengs for å møte framtidig etterspørsel. Det er heller ikke konstruktivt å gi myndighetene skylden for at det ikke bygges nok, like lite som det er konstruktivt å skylde på byggebransjen, sier han.

Geving mener gode løsninger krever at faktorer som infrastruktur, transport, arealplaner, byggeplaner, byggevirksomhet, byggekrav, kostnadseffektivitet, prising og fortjeneste må spille sammen. Når det bygges tilstrekkelig med boliger vil etterspørselen tilfredsstilles, og prispresset vil avta, mener han.

- Det krever vilje til endring og det krever koordinert innsats mellom myndigheter og næringsliv. Jeg synes en del av aktørene bør skjerpe seg. Fordi det står såpass mye på spill, sier han.

«Svarteperspill»

Som et eksempel trekker Geving frem den politiske venstresiden i Oslo, som ifølge ham er er mest opptatt av å gi sittende byregjering skylden for manglende boligbygging.

- Det tar fokus vekk fra problemløsningen. Dermed underkommuniserer de utfordringene og løsningene. Det er en uheldig vei å gå. Det brukes tid på et svarteperspill, i stedet for å debattere løsninger, sier han, og legger til:

- Høyresiden spiller tilbake, og drar fakta etter hårene i sitt forsvar. Nå har man plutselig fått juli-tall som viser nedgang alle steder bortsett fra i Oslo. Det beskriver de da som en trend.

Geving mener selv at prisstatistikken for juli var et «blaff». Vi har hatt en langvarig og sterk prisoppgang i store deler av landet, senest med oppgang i juni, og  han mener at det er uansvarlig å beskrive dette som en trend.

- Politikerne burde bare erkjenne at vi har en utfordring, så kan de heller krangle om løsningene for fremtiden. Det er fint hvis vi får en valgkamp både lokalt og sentralt som dreier seg om løsninger, og hvilke tiltak partiene vil prioritere etter valget, sier han.

Nye tiltak fra regjeringen

Torsdag kom imidlertid regjeringen med nye forslag for å dempe boligmarkedet. Tiltakene skal føre til enklere planprosesser for økt boligbygging.

Ifølge Geving har forslagene tyngde.

- Dette et jo en del av regjeringens samlede plan for å stimulere økt boligbygging gjennom forenklinger og deregulering. Etter min mening bærer det preg av handling, ikke bare prat, sier han.

Han peker på at tiltakene som foreslås gir kommuner og regioner økt handlingsrom i planprosesser, samtidig som krav og forventninger til kommunal effektivitet i byggesaksbehandlingen skjerpes.

- Med enklere planarbeid, nye saksbehandlingsfrister, enklere dispensasjonsregler og større lokal og regional frihet, vil saksbehandlingstiden kunne reduseres betydelig. Og disse endringene vil bidra til kostnadseffektivisering i byggebransjen, sier Geving.

Nef har også forventninger til arbeidet med å forenkle de byggetekniske reglene.

- Kommer disse endringene på plass er det lagt til rette for en mer proaktiv boligpolitikk i mange kommuner og regioner. Det er viktige skritt i riktig retning, understreker Geving.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også:

Norwegian overgår SAS

Tv-produsent blir Ylvis-sjef

Kraftig fall for leverandørindustrien: - Der kollapser produksjonen nærmest

Se DNTV: Boligmarkedets minste leilighet

Se boligmarkedets minste leilighet
Bli med inn i leiligheten på kun 14 kvadratmeter i Nydalen.
00:43
Publisert: