Det fortalte Siv Jensen (Frp) selv etter å ha avholdt et møte med noen av landets fremste økonomer torsdag.

Hensikten med møtet var å få innspill til hvordan faren for finansiell ustabilitet i norsk økonomi kan dempes - i lys av den sterke veksten i gjeld og boligpriser.

- Det er nyanserte syn, men det fremstår som at det er enighet om at tilbudssiden er det viktigste å fokusere på for å få bedre balanse i boligmarkedet, uttalte Jensen i etterkant av møtet.

Forrige måned sendte Finanstilsynet et brev til Finansdepartementet med forslag til tiltak som kan bremse boliglånsveksten i landet.

Høringsfristen på seks uker er snart over, og regjeringen har varslet at den vil fremlegge en ny boligstrategi «før sommeren».

Hensikten med den nye strategien er ifølge Jensen å skape trygghet for norske husholdninger.

- Debatten om det norske boligmarkedet engasjerer veldig. Det skaper mye unødig frykt. Hjemmet er den viktigste investeringen i livet vårt, og da er det viktig for meg at vi gjør grep som i størst mulig grad skaper trygghet, sier hun.

Tidspunktet en trygghet

Den nye strategien utarbeides i samarbeid mellom fire departementer:

  • Finansdepartementet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Justisdepartementet
  • Barne- og likestillingsdepartementet

- Det er i hovedsak disse fire som har ansvar for problemstillinger relatert til dette, sier Jensen.

Hun vil ikke gå i detalj om hva den nye strategien vil inneholde, utover at målsetningen er å «vise en serie med tiltak som hver for seg og samlet vil bidra til en mer stabiliserende utvikling på boligmarkedet».

Finansministeren mener det er en trygghet i seg selv at regjeringen nå forsøker å gjøre noe for å dempe det hete boligmarkedet.

- Det aller viktigste er at vi gjør det . For det er ikke krise. Det hadde vært nesten umulig å reagere på dette i en krise, men det er ingen krise. At vi forsøker å se inn i fremtiden, mener jeg i seg selv er beroligende.

Tar tid

Jensen peker på at det vil ta tid før resultatene av tiltakene vil synes.

- Vi gjør noe med dette hele tiden, ikke minst når det gjelder å avregulere tilbudssiden i boligmarkedet. Regjeringen har innført nye tiltak helt siden vi tiltrådte, og det er jo en erkjennelse av at det tar tid før du får gjort nok til at det gir billigere boliger i andre enden. Vi vet også at det tar tid å bygge boliger.

Hun peker på det hun anser som de tre viktigste områdene å konsentrere seg om:

- Tilbudssiden, avreguleringer og forenklinger av regelverk er antagelig det aller viktigste. Det er vi godt i gang med, men vi skal gjøre mer.

Finansministeren tror samfunnsdiskusjonen om boligmarkedet har bidratt på en positiv måte.

- Dette er i seg selv bra, det øker bevisstheten. Det er bra at vi tenker gjennom om privatøkonomien vår evner endringer som renteøkning frem i tid, et kraftig prisfall i boligmarkedet eller at du mister jobben, mener hun.

 

Les også: Skavlan til Kringkastingsrådet i dag

Hele Norsk Tipping-styret kastes ut: Han kan bli valgt inn

Valutaanalytiker: Snart må du betale 9 kroner for både en euro og en dollar

Fersk rapport: Økt etterspørsel etter lån(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.