Eiendomsmeglerforetakene kan få halvert tiden de må oppbevare viktige dokumenter knyttet til salg av bolig. Det mener Forbrukerombudet er et steg i feil retning.

I dag må eiendomsmeglerforetakene oppbevare kontrakter, dokumenter og journaler knyttet til eiendomsmeglingsoppdraget i ti år.

Finansdepartementet går i et forslag med høringsfrist 7. april inn for at dette reduseres til fem år. Forbrukerombudet mener det er en dårlig idé.

-  Forslaget fører til en mer utrygg bolighandel både for selger- og kjøpersiden. Opplysningene som oppbevares vil nemlig kunne være av stor betydning ved en eventuell tvist, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.

I forslaget skriver Finansdepartementet at endringen innebærer at det blir bedre samsvar mellom kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven og eiendomsmeglingsforskriften, samtidig som dette vil innebære en forenkling for eiendomsmeglerforetakene.

Fem år ikke nok

De fleste tvister i bolighandelen vil oppstå innen fem år, da dette er lengden på reklamasjonsfristen.

Men det finnes unntak hvor reklamasjonstiden kan være lenger, påpeker Hovde Skjelbostad.

- Kjernen i mange boligtvister er hvorvidt selger visste om et negativt forhold ved boligen som ikke ble kommunisert til kjøper ved salget. Da kan salgsdokumentene fra da den tidligere eieren i sin tid kjøpte boligen, være av avgjørende betydning. Når slike tvister oppstår, har det jo ofte gått mer enn fem år siden tidligere eier kjøpte boligen, forklarer Hovde Skjelbostad.

Blir endringen gjennomført, vil det med mindre kjøper eller selger selv har tatt vare på all dokumentasjon fra salget, bli vanskelig å hente inn dokumenter i en slik sak, påpeker Hovde Skjelbostad.

- Enkel tilgang til dokumentene kan også bidra til å hindre konflikter og misnøye i bolighandelen. Mange selgere vil ha nytte av å lese egne kjøpsdokumenter før salg, nettopp for å sikre at de husker å opplyse om alt de selv har blitt informert om, sier Hovde Skjelbostad

Lettere å føre tilsyn med lang oppbevaringstid

Hun påpeker også at en halvering av oppbevaringstiden vil kunne gjøre det vanskeligere for Finanstilsynet å føre tilsyn med eiendomsmeglerforetakene.

- Finanstilsynets kontrollvirksomhet er en viktig sikkerhet for forbrukerne. Det er svært viktig at de kan utføre sin jobb på en god måte, sier Hovde Skjelbostad.

-  Uheldige følger

I likhet med Forbrukerombudet mener Help forsikring, Norges største tilbyder av boligkjøperforsikring, at oppbevaringstiden ikke bør reduseres.

«Etter vår oppfatning vil en reduksjon i oppbevaringstiden få uheldige følger, og en opprettholdelse av lang oppbevaringstid kan utnyttes til å oppnå konfliktreduksjon i bolighandel», skriver Help forsikring i sin høringsuttalelse.

Finans Norge og Eiendom Norge er blant instansene som støtter forslaget.

Eiendom Norge mener endringen vil være kostnadsbesparende for foretakene.

«Dog vil vi påpeke at foretakene normalt vil ha behov for å oppbevare informasjon lenger», skriver Eiendom Norge i sin høringsuttalelse.

 

Les også:
Vill kamp om oppussingsobjekt: 63 prosent over takst, 30 på liste, 28 budgivere

Denne grafen får eiendomsmeglerne til å spå nytt boligprishopp

Sverre (2) og Haakon (3) fikk egen leilighet 


DNtv:

Supermosjonisten som går verdens lengste skiløp

BMW-test: - Et særdeles gunstig kjøp

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.