- Boligbyggingen i Oslo kommer til å falle. Og dét selv om det nesten ikke er nye boliger som er klare for salg i Oslo. Effekten er at vi får en enda sterkere prisvekst i Oslo-området, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening, som i dag legger frem boligstatistikken for oktober med presentasjon av tall for salg og igangsetting av nye boliger.

Se hva boligene der du bor ble solgt
for ved å trykke på kartet under:

Direktør for markedskommunikasjon Kjell Kvarekvål i boligbygggeren JM tror i likhet med Jæger at Oslo-markedet blir tilført færre nye boliger fremover.

- Etter to-tre kvartaler med høyere antall salg og igangsettelser enn vanlig er det naturlig at det kommer noe færre nye boligprosjekter ut på markedet. Det er rett og slett ikke nok ferdigutviklede prosjekter klare for salg, sier Kvarekvål.

- Moderat prisstigning

Jæger mener det i år ligger an til å bli bygget rundt 3500 boliger i Oslo, og at dette kun dekker halvparten av det reelle behovet.

Jæger mener det forrige byrådet gjorde for lite for å sikre god nok boligforsyning.

- Det nye byrådet snakket i valgkampen mye om at de skulle bidra til å doble boligproduksjonen i hovedstaden, men jeg er litt redd for at de er mer opptatt av indre by enn en offensiv boligpolitikk, sier Jæger.

Dagens Næringsliv har lanserert karttjenesten DN Boligbasen, som gjør det enklere å holde seg orientert i boligmarkedet Her kan alle gratis søke opp hva en eiendom ble solgt for og hvem som kjøpte den.

Kvarekvål venter i likhet med Jæger at Oslo-prisene skal opp.

- Svært lav rente og fortsatt underskudd på nye boliger i pressområder som Oslo gir tross noe svakere utvikling i økonomien etter vår vurdering grunnlag for god etterspørsel og moderat prisstigning den nærmeste tiden, sier Kvarekvål i boligbygggeren JM.

Kraftig vekst i Akershus

Salget av nye boliger på landsplan økte med en prosent i oktober sammenliknet med samme måned i fjor, mens igangsettingen økte med 29 prosent mot samme måned i fjor, viser rapporten.

Etter ti måneder er det på landsbasis en økning i salget på 20 prosent målt mot samme periode i fjor, mens igangsettingen viser en vekst på 22 prosent i samme periode.

Leilighetsmarkedet dominerer veksten i salget i salget, og utgjør andelsmessig over halvparten av solgte boliger hittil i år. Veksten i leilighetsmarkedet i de tilbakelagte ti månedene i 2015 er på 44 prosent mot samme periode i fjor. For eneboliger og småhus er det bare små endringer.

De fleste fylkene i landet viser en til dels kraftig vekst i salget mot fjoråret. Sterkest vekst er det i Akershus med en økning på 65 prosent. Rogaland har den største nedgangen i salget med et fall på 18 prosent.

Igangsettingsveksten forklares også av økningen i leiligheter. Igangsettingen ligger hittil i år hele 62 prosent over fjoråret. Det er en liten nedgang i igangsettingen av eneboliger og småhus.

Det er store geografiske forskjeller i fylkesendringene på boligigangsettingen. Igangsettingen i Akershus er sterkt økende, mens igangsettingen i Rogaland viser størst tilbakegang.

Les også:
Advarer mot for mange boliger i Oslo
Denne tabben kan koste deg dyrt i boligmarkedet
- Beliggenhet er ekstremt viktig. Det kan skille mye i pris fra en gate til en annen, selv om de ligger rett ved siden av hverandre

 

 

 

 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.