Boligmarkedet har sprikt i året som har gått, og det er gjerne snakk om flere boligmarkeder i Norge.

Mens både økonomer og eiendomsmeglere er bekymret for den høye prisveksten i Oslo, faller prisene i byer som er hardt rammet av oljesmellen som for eksempel Stavanger. Likevel er prisene i hele landet 6,0 prosent høyere enn for et år siden.

Til neste år ventes det at de regionale ulikhetene vedvarer.

- Det blir større regionale forskjeller på prisutvikling og omsetningtid i 2016, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef) til DN. 

Ifølge Geving vil det gå et skille mellom regioner som opplever realøkonomisk nedgang, der ledigheten og usikkerheten øker, og regioner der økonomien og investeringsviljen fortsatt er sterk.

- Oslo-regionen er fortsatt preget av sterk økonomi og arbeidsledigheten har faktisk gått litt ned den senere tid. Her er utbudet av boliger lavere enn på mange år og etterspørselen er sterk, sier Geving.

Tilsier en ny «prisboost»

Han peker på at etterspørselen i denne regionen, og andre regioner som ikke er særlig rammet av oljesmellen, fortsatt vil drives opp av lave renter og mangel på boliger i attraktive områder.

- Denne situasjonen tilsier dessverre at vi får en ny prisboost i regionen i årets første måneder, sier Geving.

Hvordan utviklingen vil gå gjennom 2016 er imidlertid usikkert, ifølge Nef-sjefen. Likevel tror han ikke markedet vil bremse opp så lenge ikke ledigheten stiger mye, og folk flest har en trygg økonomi.

Til neste år ventes det opp mot to ytterligere rentekutt fra Norges Bank.

- Senkes styringsrenten ned mot null,  fyrer det opp under en fortsatt vekst, sier Geving.

Han mener X-faktoren til neste år vil bli utviklingen i arbeidsmarkedet.

- Dersom ringvirkningene av oljesmellen slår inn i Oslo-regionen og arbeidsledigheten stiger raskt, kan vi få et omslag, understreker Geving.

Håper på en «ny normal»

Derimot vil markedet i Stavanger og Sandnes være preget av økonomisk tilbakegang langt inn i neste år, ifølge Nef-sjefen.

- Dette markedet beveger seg trolig mot en «ny normal», og vi håper at det stabiliserer seg i løpet av 2016.

Norges Eiendomsmeglerforbund regner i tillegg med at boligmarkedet i andre oljeeksponerte byer blir mer berørt av økonomisk nedgang til neste år.

Ifølge Huseiernes Landsforbund vil ringvirkningene av oljesmellen spre seg sørover mot Kristiansand og Agderfylkene, og til en viss grad mot nordvest-over og Bergen.

- I tillegg til fortsatt svak vekst i boligmarkedet i Rogaland og spesielt Stavanger, ventes det en svak utvikling i Kristiansand og omegn, heter det i forbundets prognoserapport for neste år.

Tror oppsidefaktorer vil overskygge nedgangen

I rapporten pekes det på at økt ledighet og lav lønnsvekst bidrar til svakere vekst i boligmarkedet til neste år.

- Huseiernes Landsforbund venter imidlertid at oppsidefaktorene overskygger nedsidefaktorene, slik at vi ser en moderat boligprisvekst på tre til fire prosent i 2016, heter det.

Forbundet venter at flere rentekutt og et nasjonalt underskudd av boliger vil bidra til å øke boligprisene.

I tillegg pekes det på at flyktningstrømmen vil bidra til et press over tid. Men i første omgang er det ventet et økt behov for kommunale boliger som følge av flyktningstrømmen.

- Med titusener av flyktninger å bosette er det grunn til å tro at mange private boliger vil leies ut til dette formål, i stedet for å selges eller leies ut som normalt, heter det i rapporten.

Dette er Huseiernes Landsforbunds prognoser for 2016:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les mer om bolig på DN.no:

Ferske boligtall: I enkelte regioner er det nærmest stopp i salget

Aldri før omsatt så mange dyre boliger

- En trippelkombinasjon kommer til å gjøre at boligprisene stiger unormalt mye i Norge

Se DNTV: - Det har vært et spesielt år. Det går opp et lys for oss alle om hva vi står overfor.

- Det har vært et spesielt år. Det går opp et lys for oss alle om hva vi står overfor.
Møt DNs julepanel i avisen på julaften.
00:37
Publisert: