Norges eiendomsmeglerforbund (Nef) deler finanstilsynsdirektør Morten Baltzersens bekymring for at den sterke kreditt- og boligprisveksten i Norge kan komme

- NEF erkjenner at en vedvarende boligprisvekst fra dagens høye nivå, ikke vil være bærekraftig på sikt, sier administrerende direktør Carl O. Geving i en pressemelding fra NEF onsdag. 

Ikke bærekraftig

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen understreket onsdag at en langvarig lav rente og lett tilgang til kreditt kan bidra til at den sterke veksten i gjeld og boligpriser vedvarer, selv om norsk økonomi er på vei inn i en periode med lavere aktivitet.

Baltzersen understreker at dette vil øke husholdningenes gjeldsbelastning ytterligere, men samtidig bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester opp i en tid.

- Men en slik utvikling er ikke bærekraftig. Risikoen for et senere kraftig tilbakeslag og finansiell ustabilitet vil i så fall øke, sier Baltzersen.

Eiendomsmeglerforbundet tar til orde for en strengere vurdering av låntagernes kredittverdighet.

- I dag er kreditt billig og til dels for lett tilgjengelig. Kredittverdighet bør i større grad vurderes etter reell betjeningsevne, og i mindre grad mot boligformue og belåningsgrad. Det er ikke ansvarlig kredittpraksis når unge mennesker får høye boliglån på ryggen av foreldrenes boligformue, uten egen evne til å betjene avdrag på lån gitt med rekordlav rente, sier Geving.

Håper på rentepause

Han understreker at det kommer til å ta lang tid før det blir reell balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet.

- Så lenge renten er rekordlav og realinntekten er god, er det grunn til å tro at boligprisene presses videre opp fra dagens høye nivå. Tilstrekkelig boligbygging er vesentlig, men det vil ta tid å bygge tilstrekkelig boliger til å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel.

I mellomtiden håper Greving på at Norges Bank ikke presser styringsrenten for langt ned.

- Med de utviklingstrekkene vi ser, er det vårt håp at sentralbanken på kort sikt velger å holde «rentekruttet» tørt. Dersom styringsrenten går videre ned mot null frykter vi at den gjelds- og prisveksten vi har sett vil fortsette, sier Geving i pressemeldingen.

Les også:

Eiendomsmeglernes «sjef» glad for uendret rente

Ønsker økt beskatning på sekundærbolig

 

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.