–Hvis vi får et kraftig og vedvarende boligprisfall og en kraftig konsolidering i husholdningssektoren vil det få store ringvirkninger i resten av økonomien. Det vil ramme både banker, enkeltpersoner og næringslivet, sier Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen.

Sårbare for sjokk

I rapporten «Finansielle Utviklingstrekk» som ble lagt frem igår, understreket Finanstilsynet nok en gang sin bekymring for det økende gjeldsnivået i husholdningene. Nordmenn har aldri hatt høyere gjeld enn nå, men den lave renten bidrar til at husholdningenes rentebelastning holder seg relativ stabil.

Den høye husholdningsgjelden gjør norsk økonomi sårbar for negative sjokk.

– Et sterkt og varig oljeprisfall kan få store negative virkninger for norsk økonomi. Det øvrige næringslivet og husholdningene kan bli sterkt påvirket av redusert aktivitetsnivå i oljesektoren.

Veksten i boligprisene i år bidrar til å øke bekymringen.

– Etter et fall i fjor høst, har boligprisene tatt seg betydelig opp i år. Vi har en betydelig underliggende vekst i boligprisene som gir grunn til uro, sier Baltzersen.

Urolig for boligprisen

Onsdag legges boligprisstatistikken for oktober frem. Det knyttes spenning til dette, etter at september-statistikken viste en overraskende sterk oppgang.

– Hva slags prisutvikling i boligmarkedet ville Finanstilsynet vært komfortabelt med?

– Vi har ikke egne prognoser for boligpriser, men peker på risikoen som ligger i høye boligpriser, og den tilknyttede høye husholdningsgjelden. Det er nær sammenheng mellom disse. Og det er en fallhøyde i dette, sier Baltzersen.

Han peker på at norske boligpriser er høye både i historisk og internasjonal sammenheng.

– Det beste for norsk økonomi ville være om boligpriser og husholdningsgjeld stabiliserte seg. Risikoen ligger i at vi kan få en brå nedgang i boligprisene samtidig som husholdningene brått øker sin finansielle sparing mye. Da vil vi få disse ringvirkningene som vi beskriver. Så en stabilisering av boligpriser og husholdningsgjeld ville være det beste, sier Baltzersen.

– Hvordan ser dere risikoen for et betydelig boligprisfall?

– Det er en risiko for et betydelig boligprisfall, det må vi jo medgi. Men vi kan ikke tallfeste sannsynligheten for ulike scenarier, sier Baltzersen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.