- Boligmarkedet kommer til å bli dratt av motstridende krefter i tiden fremover, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til DN.

Torsdag legger hun frem meglerhusets rapport «Økonomiske utsikter».

Her anslås det at:

  • Gradvis oppgang i arbeidsledigheten, til det høyeste nivået siden 2005, vil dempe prisene.
  • Og husholdningenes kjøpekraft vil modereres av lav reallønnsvekst og stagnasjon i jobbveksten.
  • En videre nedgang i boliglånsrentene vil derimot trekke i positiv retning. Renteutgiftene etter skatt som andel av disponibel inntekt er lav, og vil trolig synke ytterligere.

Samlet sett venter meglerhuset likevel at den negative effekten via arbeidsmarkedet vil dominere.

- Rentefallet merker folk her og nå. At arbeidsledigheten kommer til å øke og lønnsoppgjørene vil bli magre, har nok ikke helt gått opp for Ola Nordmann ennå, mener Haugland.

Hun anslår derfor at boligprisene skal avta gjennom året, for så å stagnere i 2016 og deler av 2017.

«Når veksten i norsk økonomi igjen er kommet opp mot normale nivåer i 2018, slik at arbeidsledigheten begynner å falle, er det også grunn til å vente at boligprisene øker igjen. Våre anslag innebærer at boligprisene ved utgangen av 2018 vil være omtrent på samme nivå som i desember 2014», heter det i den ferske rapporten fra DNB Markets.

- Hovedbildet er et stabilt boligmarked der prisene utvikler seg sideveis, sier Haugland.  

DNB Markets` prognoser over boligprisutviklingen:

 

Overrasket av desembervekst

Tallene meglerhuset presenterer i rapporten ble riktignok sluppet allerede i midten av desember. Haugland understreker at det i mellomtiden har kommet «overraskende» sterke desembertall.

Etter tiltakende prisvekst gjennom året ble fjoråret avsluttet med det største desemberhoppet for boligprisene som noen gang er rapportert her til lands. Det førte boligprisene opp til et nivå som var 8,1 prosent høyere enn i desember 2013.

- Det sterke utfallet vi så i desember, betyr økt usikkerhet knyttet til om rentekutt har en enda sterkere innvirkning på boligmarkedet enn anslått, sier Haugland.

Kamp om lånekunder

Grunnet prisfallet høsten 2013 startet boligprisene 2014 på et lavere nivå. Dermed endte de gjennomsnittlige boligprisen for 2014 kun 2,4 prosent høyere enn i 2013.

- Fortsatt lav arbeidsledighet, lavere rente og knapphet på boliger i noen områder bidrar til den sterke utviklingen, slår DNB Markets fast i torsdagens rapport.

Det vises videre til at rentenedgangen ikke bare skyldes i kutt fra sentralbanken.

- Etter flere år med innstramming i bankenes kredittgivning, som følge av strengere retningslinjer fra Finanstilsynet og høyere kapitaldekningskrav fra myndighetene, har tendensen nå snudd, skriver meglerhuset.

Og det er nå hard konkurranse mellom bankene, noe som fører til svært lave lånerenter.

Demper på boligbyggingen

Det pekes også på at boligbyggingen stagnerte i fjor. I de tolv månedene frem til november i fjor ble det gitt igangsettingstillatelse til 27.800 boliger. Det var 7,2 prosent færre enn i den foregående tolvmånedersperioden.

- Det er grunn til å tro at oljebremsen også vil legge en viss demper på boligbyggingen, gjennom noe lavere arbeidsinnvandring og generell usikkerhet om utsiktene. En strammere tilbudsside vil bidra til å begrense nedsiden for boligprisene. Nivået vil fortsatt være høyt i forhold til gjennomsnittet de siste tjue årene, heter det i rapporten fra DNB Markets.

Les mer om bolig:
Flytter dit man føler seg hjemme
Få boliger til salgs - prisene presses oppover
Rekorddyrt i Oslo
Kristian Monsen Røkke: - Vi gleder oss til å bosette oss i Asker

DNs boligpanel: Boligprisene skal videre opp... men det er et par x-faktorer
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.