Finanstilsynet foreslo torsdag formiddag å stramme inn boliglånsreglene:

Les saken: Finanstilsynet vil gjøre det vanskeligere å få boliglån

- Dette er innstramminger som påvirker boligmarkedet der det er i balanse, sier kredittsjef Endre Jo Reite i Sapreban 1 SMN.

Blant annet vil Finanstilsynet fjerne bankenes adgang til å fravike forskriftens krav til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling fjernes.

Idag kan bankene gjøre dette i ti prosent av tilfellene.

Kredittsjef Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN mener fjerning av denne muligheten får flere uheldige utslag:

- Vi får en distriktseffekt. Dette gir gift til boligmarkedet utenfor byene for å bøte på et Oslo-problem, sier Reite.

Han frykter at Finanstilsynets forslag om innstramming blant annet vanskeliggjør mellomfinansiering i distriktene.

- Vi får også stor sosial urettferdighet overfor nøkterne lavinntektshusholdninger, mener Reite.

Les mer om boliglånskravene:
- Medisinen er feil  

- Går utover syke, skilte og arbeidsledige

- Det største problemet er i distriktene

Reite har beregnet hvor mange som vil slite med å få mellomfinansiering ved boligbytte til en bolig som koster 20 prosent mer enn dagens bolig hensyntatt 10 prosent verdireduksjon på dagens bolig.

- En absolutt regel om maksimalt 85 prosent lån etterpå gjør at banken må trekke fra en usikkerhet i det du skal selge, og når de fleste samtidig normalt kjøper dyrere bolig enn de selger kommer mange til å komme i trøbbel. Analysen viser klart at det største problemet er i distriktene. Ikke i byene hvor tiltaket er ment å stagge boligmarkedet, sier Reite.

Mener unge med god betjeningsevne stenges ute

Kredittsjefen mener Finanstilsynet i praksis foreslår å stenge boligmarkedet for unge som har god betjeningsevne, men som må klare seg selv uten foreldrehjelp.

Reite har beregnet hvor stor andel unge som trenger avvik fra 85 prosent-regelen, altså låne mer enn 85 prosent.

- Vi gir bare avvik når de unge har særskilt god betjeningsevne, men ikke har foreldre som kan stille opp. Også her er det flere i distriktet som rammes. Årsaken er at foreldrene normalt har rimeligere bolig selv, og at foreldrene ikke har hatt like stor effekt av prisøkning de siste årene. De har derfor mindre pant å stille som kausjon til sine barn, sier Reite.

- Den gruppen som vinner budrundene i dag er unge med støtte fra foreldre. Med boligprisvekst på opp mot 20 prosent det siste året i Oslo vil de med foreldrebistand møte få problemer med å stille økt sikkerhet og komme innenfor avvik.

 

Derfor stiger boligprisene. Hør DNs podcast «Finansredaksjonen» gå i dybden på boligmarkedet, der det kun er spekulantene som vinner. Når inntreffer boligmarkedets «Minsky moment»?

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.