Boligprisene var uendret i november sammenliknet med oktober, viser bruktboligprisstatistikken lagt frem av eiendomsmglerbransjen idag.

Les saken: Tolvte måned på rad med boligprisoppgang

som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene 0,8 prosent (se forklaring i faktaboks).

Dermed har de sesongjusterte boligprisene steget 12 måneder på rad, ifølge eiendomsmeglerbransjens statistikk.

- Med alle forbehold om at enkeltobjekter kan være overpriset relativt til naboboligene, er det mye som tyder på at 2015 blir et sterkt boligår i det meste av Norge. Det kan se ut som om våren kom sent, men godt i boligmarkedene i år. I november er det bedre omsetning av boliger, et lettelsens sukk over at rentene er på vei ned,  og et sug etter investeringsobjekter. Prisene var uendret siste måned, hvilket er bedre enn normalt, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika-gruppen.

- Prisvekst på om lag fire prosent på landsbasis

Likevel er det volumene som imponerer sjeføkonomen mest, med sterk vekst i omsetningen av boliger i det meste av landet, unntatt Bergen og Stavanger.

- For 2015 kan vi trolig vente en prisvekst på om lag fire prosent på landsbasis, selv når vi hensyntar at boligprisene i Stavanger vil falle moderat. Noen analytikere er mer negative enn undertegnede til  fremtiden, fordi de tillegger høstens oljesjokk stor vekt. Et sjokk for de regioner som er avhengige av oljeindustriens ved og vel.  Og ja, Stavangerregionen vil rammes hardt. Imidlertid får vi rause statsbudsjett, pluss rentekutt ,og en klart svakere valutakurs som resultat av den milde lavkonjunkturen i Norge. En lavkonjunktur som rammer svært så skjevt, sier Andreassen.

I oljetunge deler av landet vil det kunne være resesjon, samtidig som det er normal vekst der stimuliene fra myndighetene oppveier effektene av at oljeprisen har gått ned, mener Andreassen.

- Trenger ikke bli så ille

En annen almen bekymring Andreassen trekker frem er varslede skatteendringer i årene som kommer.  Her mener han det er viktig å være klar over hvilke typer boliger som kan rammes:

  • Dyre boliger (og fritidsboliger) vil kunne få betydelig høyere skattekostnad hvis ligningsverdiene skulle dobles. Scheel-utvalget gikk enda lenger, og foreslår en oppjustering i verdiene fra 30 til 80 prosent av markedsverdier. Mange som eier kostbare boliger har lite lån, og kan bli stående med betydelige ligningsformuer hvis endringene gjennomføres. Nå ligger det i kortene at høyinntektsgrupper også får betydelige skattelettelser, og verdien av primærboligen hjelpes godt av et nytt regime med nær evigvarende lave renter.
  • Imidlertid vil de absolutt dyreste fritidsboligene kunne rammes hardest av en slik omlegging.  Utgiftene per dag i ferieparadiset blir jo vesentlig større, hvis skattebelastningen skulle øke markant.

- Når det gjelder boliger hvor folk har leieinntekter, er det også et spørsmål om grader.  Driver du stort, med flere leietagere i for eksempel to hybler, eller utleie via AirBnB, kan man rammes hardt. For de som leier ut med beskjedne inntekter, trenger det ikke bli så ille all den tid du trolig også vil kunne trekke fra utgifter til strøm, vedlikehold og oppussing fra utgiftene dine, sier Andreassen.

- Gir grobunn for et sterke boligpriser i 2015

For folk flest, og for de som bor i regioner hvor det er få oljejobber, ligger det imidlertid an til å bli et brukbart boligår i 2015, tror Andreassen.

 Litt lavere økonomisk vekst enn normalt etter en dipp i nybyggingsaktiviteten 2013-2014 gir grobunn for et sterke boligpriser i 2015, påpeker han, og regner med at boligprisveksten vil skyte mer fart jo lavere rentene kommer.

- I sum ligger vi an til budkamper om normale familieboliger, der oljenæringens problemer ikke gir for store ringvirkninger. Nok en gang blir det år hvor boliger som er lette å leie ut vil ha størst stigningspotensiale, sier Andreassen.

Les mer om bolig:
DNs boligpanel: Boligprisene skal videre opp... men det er et par x-faktorer

- Positiv prisutvikling også fremover

- Kan unngå boligprisfall i desember

Tror ikke effekten på boligprisene blir stor

Slik er forslaget om boligskatt  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.