- Oktober i år er en av de svakeste oktobermånedene vi har hatt det siste tiåret, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Boligprisene falt 1,2 prosent i oktober sammenliknet med september, viser bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Christian Dreyer.
Christian Dreyer.

Korrigert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,1 prosent (se forklaring i faktaboks).

Åpner for rentekutt

- Den moderate boligprisutviklingen vi har sett de siste månedene fortsatte i oktober, og prisene har utviklet seg tilnærmet flatt siden mars, sier Dreyer.

Prisene er nå 5,6 prosent høyere enn i oktober 2014.

For fjerde kvartal samlet har Norges Bank anslått årsveksten i boligprisene til 6,3 prosent.

Dermed er boligprisveksten nå en del svakere enn hva Norges Bank har sett for seg.

- Med mindre den sesongkorrigerte prisveksten i snitt ligger på 0,7 prosent i perioden oktober-desember, blir prisveksten lavere enn Norges Bank har anslått, sa sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets til Dagens Næringsliv før oktobertallene ble kjent.

Norges Bank følger utviklingen i boligmarkedet nøye, og en utflating i boligmarkedet vil isolert sett gjøre det lettere for sentralbanken å kutte styringsrenten ytterligere.

Prisene hittil i 2015 er 7,2 prosent høyere enn de var i 2014. Uendrete priser ut året gir en årsendring på 7,2 prosent.

Stor oversikt: Sjekk hvor mye prisene faller der du bor  

Oktoberprisene, tidligere år
2014: 0%
2013: -1,5%
2012: -0,4%
2011: 0%
2010: +0,3%
2009: +0,1%
2008: -3,7%
2007: -0,9%
2006: +0,3%
(Nominelle priser)

Prisfall i alle byer

Boligmarkedet har det siste året hatt store regionale forskjeller.

Prisendringen i de store byene i oktober (siste 12 mnd i parentes):
Oslo:           -0,9% (+9,7%)
Tromsø:      -1,7% (+6,4%)
Bergen:      -1,2% (+6,9%)
Trondheim: -1,1% (+4,6%)
Kristiansand: -1,0% (+4,4%) 
Stavanger:   -2,0% (-3,9%)

- Vi må tilbake til 2010 for å finne en oktobermåned med færre solgte boliger enn i år, sier Dreyer.

I oktober ble det solgt 8022 boliger mot 9299 i september. I oktober 2014 ble det solgt 8811 boliger.

- Kan dempe den negative prisutviklingen

- Gjennom oktober har det blitt stadig færre boliger for salg i markedet, noe som er normalt mot slutten av året. Effekten av dette kan bli økt interesse for de boligene som allerede er i markedet, og kan dempe den negative prisutviklingen vi har sett de siste månedene, sier Dreyer.

Ved utgangen av oktober lå det 13.605 bruktboliger på Finn.no, mot 14.103 i september og 13.913 i august. I oktober 2014 lå det 14.030 bruktboliger på Finn.no.

Tregere salg

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 35 dager i oktober mot 31 dager i september. I oktober 2014 var formidlingstiden 36 dager.

Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.

Salgene gikk raskest i Oslo, hvor det gjennomsnittlige boligsalget i september tok 17 dager.

Hakk i hel følger Bodø og Bergen med 18 dager.

Alta var tregest med 128 dager. I Stavanger var gjennomsnitlig omsetningstid 54 dager.

- Utfordringene i boligmarkedet i Rogaland har som forventet forsterket seg ytterligere i oktober, sier Dreyer.

Antall salg i regionen har falt 27,6 prosent sammenliknet med oktober 2014.

- Vi ser også utfordringer i andre områder på Sør- og Vestlandet. Eksempelvis har Kristiansand hatt en nedgang i antall solgte boliger på 20,4 prosent sammenlignet med ifjor. Samtidig er det fremdeles press i markedet i deler av Oslo med høy aktivitet og rask salgstid. Det norske boligmarkedet er nå preget av stadig større regionale forskjeller, sier Dreyer.

Les også:
Lokker frem bud med et nytt malingsstrøk
Plagsom nabo kan gi prisavslag
Ingen frykt for prisfall 
 - Det som skjer med flyktningene kan hindre boligprisfall(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.