Finanstilsynet legger i dag frem rapporten «Finansielt utsyn 2015», som blant annet omhandler utsiktene for finansiell stabilitet og utviklingen i lånemarkedene.

Les mer om rapporten:
- Fare for at den sterke boligprisveksten vedvarer
Finanstilsynsdirektøren:Økt risiko for finansiell ustabilitet

Finanstilsynet analyserer to veier videre for norsk økonomi og norske bolipriser gjennom to mulige utviklingsbaner: «vekstscenariet» og «stagnasjonscenariet».

Vekst

Gitt en «god» utvikling for norsk økonomi, fortsetter boligprisene å øke. Ved utgangen av 2020 er prisen på boliger beregnet til å være nesten 40 prosent høyere enn i 2014, mens prisene deflatert med konsumprisindeksen har steget med nær 25 prosent. Boligprisene øker også relativt til lønn og disponibel inntekt i fremskrivingene.

Med en slik utvikling vil de finansielle ubalansene forsterkes og husholdningenes gjeld øke.

Slik ser tilsynet for seg en utvikling, med god, men ubalansert utvikling i norsk økonomi:

- ledigheten forblir lav
- veksten i husholdningenes disponible inntekt er god
- bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge vokser om lag på trend.
- lave internasjonale renter bidrar til å holde husholdningenes gjennomsnittlige lånerente lav gjennom hele perioden.
- i 2020 er realrenten etter skatt i underkant av 2 prosent.

Reell lånekostnad for husholdningene forblir følgelig lav, og legger i modellen et grunnlag for økt gjeld og stigende boligpriser, skriver Finanstilsynet.

- Scenariet som beskrives er ikke bærekraftig, skriver tilsynet.

Stagnasjon

Hvis rentene stiger, oljeprisene faller ytterligere og vi får en ny nedtur i internasjonal etterspørsel får det negative ringvirkninger norsk økonomi, skriver Finanstilsynet.

Slik ser tilsynet for seg en utvikling:

- bedriftene rammes
- veksten i husholdningenes konsum går fra å være positiv til å bli negativ, før veksten mot slutten av perioden tar seg noe opp igjen
- den svake konsumutviklingen går sammen med sterk økning i arbeidsledigheten
- nedgang i lønns-  og inntektsvekst
- økte renteutgifter og behov for finansiell konsolidering
- både oljeinvesteringene og investeringene i Fastlands-Norge går kraftig ned.
- veksten i bnp Fastlands-Norge blir lav

- Den sterke nedgangen i husholdningenes kredittvekst får også betydning for utviklingen i nominelle boligpriser gjennom den finansielle akseleratoreffekten. Boligprisene drives også ned av økte renter, økt arbeidsledighet og lavere inntektsvekst. Fra utgangen av 2015 til utgangen av 2020 anslås boligprisene å falle med om lag 24 prosent, skriver Finanstilsynet.

- Vesentlig mer alvorlig

- Gitt en utvikling på linje med «vekstscenariet», vil de negative konsekvensene av et senere omslag i økonomien, med redusert inntekt og økte renter, mest sannsynlig bli vesentlig mer alvorlig enn ved en utvikling i norsk økonomi der husholdningenes gjeldsvekst og boligprisene stabiliseres, ifølge Finanstilsynet.

Les også:
Jensen advarer boligkjøpere
Lojale kunder betaler 10.000 kroner ekstra
Forsker: Slik kan vi avdekke en norsk boligboble
Selger markedets dyreste leilighet
Pendlere presser opp boligprisene
Her stiger boligprisene mer enn i Oslo(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.