Eiendomsmeglernes bransjeorganisasjon Eiendom Norge tror boligprisene vil ligge 4–6 prosent høyere ved utgangen av neste år enn ved nyttår i år. Det er skyhøyt over boligprisprognosen på 0,2 prosent SSB la frem for for et par uker siden.

– SSB er svært pessimistiske. Vi synes prognosen er lite realistisk. Da må det skje en rask og kraftig forverring i norsk økonomi. Det tror ikke vi vil skje, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge. Eiendomsmeglerorganisasjonens prognose ligger også klart over et av de andre store analysemiljøene i Norge, DNB, forventede boligprisvekst på 2,3 prosent neste år. Men Dreyer mener de har gode argumenter for at boligprisene vil ligge klart høyere neste år.

– Vi går inn i året med veldig få boliger til salgs. Kombinert med lave renter, moderat boligbygging, lav arbeidsledighet og god lønnsvekst tilsier en fortsatt prisvekst. Særlig i store byer som Bergen, Oslo og Tromsø. Der forventer vi en sterkere vekst enn landsgjennomsnittet, sier Dreyer.

Stor usikkerhet

Dreyer ser imidlertid ikke bort fra at den svakere usikkerheten i norsk økonomi kan prege boligmarkedet neste år.

– Spesielt i Stavanger-regionen. Det er betydelig usikkerhet knyttet til nedkjølingen i norsk økonomi som følge av effektene fra petroleumssektoren, noe som demper forventningene til markedet, sier Dreyer.

Eiendom Norge tror det vil skje en avmatning i boligprisveksten gjennom året

– Det vil gi seg utslag i gradvis nedgang i 12-månedersveksten. Fra et nivå på 7–8 prosent ved slutten av 2014, antar vi at denne vil komme ned på 2–3 prosent ved årsskiftet neste år, sier Dreyer.

Venter fall i Stavanger

Toppsjefene i landets to største eiendomsmeglerkjeder DNB Eiendom og Eiendomsmegler 1 tror også boligprisene i Stavanger vil svekkes neste år.

– De store byene kommer til å stige mer enn landet sett under ett fordi urbaniseringen fortsetter og det bygges for lite. Stavanger er spesiell i forhold til utviklingen i oljesektoren. Det har også vært bygget veldig mye nytt i Stavanger de siste årene som gjør at tilbudet der nå er mer harmonisert med etterspørselen, sa administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom da han la frem boligprisprognoser for et par uker siden.

Han venter nullvekst i Stavanger neste år og rundt to prosent vekst for landet som helhet.

Administrerende direktør Odd Nymark i Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus tror lave renter og et stabilt arbeidsmarked vil gi fortsatt boligprisvekst.

– Vi ser for oss et år der prisveksten er omtrent som i år, kanskje noe svakere fordi veksten ble så voldsom i år på grunn av nedturen på slutten av fjoråret, sier administrerende direktør Odd Nymark i Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus. Prisene hittil i 2014 er 2,1 prosent høyere enn de var i 2013.

Les også på DN.no nå:

– Begynner å bli billig

Nabo tiltalt for å ha lurt 90-åring for millioner  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.