Boligmarkedet har vært hett i 2014.

I november var prisene 6,8 prosent høyere enn året før, viser den siste oppdateringen av eiendomsmeglerbransjens bruktboligstatistikk.

- Det var mange dommedagsprofeter for boligmarkedet i 2014. De tok feil, slår sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets fast.

- Jeg tror ikke det vil være riktig å være dommedagsprofet for boligmarkedet i 2015 heller, sier han.

Syed og resten av DNs makropanel er overbevist om at den økonomiske veksten i Norge faller til neste år. Hvordan vil dette påvirke boligmarkedet?

Dette er makropanelet: Se faktaboks til venstre!

Videre oppgang

Blomgren: Boligprisoppgangen vil fortsette neste år drevet av lave renter og et begrenset tilbud av nye boliger.

Konklusjon: Et par prosent høyere priser på brukte boliger i 2015 sammenlignet med i år.

Syed: Boligprisoppgangen de siste årene har vært vel så mye har vært drevet av tilbudssiden. Mange av disse tilbudssidefaktorene er strukturelle og vil også vare inn i 2015, og dermed holde boligprisene oppe. Andre faktorer som vil holde boligprisene oppe, er min tro på en klar nedgang i bankenes utlånsrenter.

Konklusjon: Boligprisene vil stige med 2 til 5 prosent i 2015.

Wilhelmsen: På den ene siden vil lavere reallønnsvekst, økt arbeidsledighet og svakere fremtidstro blant husholdningene bidra til en svakere utvikling. Vekst i boliginvesteringene vil også bidra til å dempe prispresset. På den andre siden vil rentekutt, samt utsikter til lave renter i mange år fremover, gi en positiv stimulans til boligmarkedet. 

Konklusjon: Erfaringene viser at renteeffekten er viktig. Jeg tror derfor på vekst i boligprisene neste år, men den blir moderat; rundt 3 til 4 prosent høyere enn snittet for 2014.

Chen: Utviklingen i arbeidsmarkedet og arbeidsledigheten er minst like viktig for boligmarkedet som rentenivået - om ikke viktigere. Usikkerheten rundt boligmarkedet har økt med omslaget i norsk økonomi. Spesielt er argumentet rundt boligmangel som følge av arbeidsinnvandringen et stort usikkerhetsmoment. Hvis de som mister jobbene først er arbeidsinnvandrere, spørs det om de vil bli i dyre Norge uten jobb.

Konklusjon: Risikoen for boligprisfall er mine øyne større enn på lenge.

Haugland: Økende arbeidsledighet vil legge en demper på boligmarkedet, og vi holder en knapp på at boligprisene vil trekke litt ned gjennom neste år.

Konklusjon: Snittprisen øker med 2,3 prosent i 2015, ifølge meglerhusets nylig oppdaterte prognose.

Ser utflating

Hva tror makropanelet om utviklingen på rundt fem års sikt?

Wilhelmsen: På fem års sikt venter jeg en ganske flat utvikling. Et allerede høyt prisnivå, høy gjeldsbelastning og vekst i boliginvesteringene reduserer mulighetene for en sterk prisoppgang i boligmarkedet fremover.

Haugland: Nedturen blir neppe bratt, ettersom rentekutt og nedgang i boligbyggingen bidrar i positiv retning. I løpet av de neste fem årene er det grunn til å tro at boligprisene vil stige litt, men neppe så sterkt som de har gjort i snitt de siste tjue årene.

Blomgren: På 2 til 3 års sikt burde boligbygging og en økning i ferdigstilte nye boliger gi en mer flat utvikling. Gradvis høyere renter vil også dempe oppgangen i prisene på lang sikt. En kollaps tror jeg ikke på, men heller en mindre korreksjon på 5 års sikt.

Chen: På fem års sikt tror jeg boligprisnivået ikke er langt unna dagens nivå inflasjonsjustert.

Dette var den siste artikkelen fra denne runden med makropanelet.

Tidligere saker:
Økonom: Nå er dette en «joker» i verdensøkonomien
Dette koster én euro og én dollar i 2015
- Dette har forandret risikobildet i Norge
Dette blir helt avgjørende for norsk økonomi i 2015
Slik påvirker oljefallet din økonomi i 2015 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.