Tirsdag morgen publiserte Finanstilsynet sine ferske forslag til tiltak som kan bremse boliglånsveksten i Norge. Direktør for bankenes bransjeforening - Idar Kreutzer - er noe overrasket over det som legges frem. Han er også i tvil om tiltakene vil virke etter sin hensikt.

- Alt i alt er dette noe strengere enn vi hadde forventet. Det er langt mer detaljert, noe som reduserer mulighetene for å drive godt bankhåndverk, mener Kreutzer.

- Dette vil ramme unge i etableringsfasen. Det er typisk NTNU-studenten som nå vil få økte problemer med å komme inn i boligmarkedet, hevder han.

Er i tvil

Myndighetene har ønsket å legge en demper på både boligpris- og gjeldsveksten i landet.

- Jeg er i tvil om disse tiltakene vil ha særlig effekt. Problemet er ikke kredittilgangen, men for lite tilgang på boliger som folk har råd til, mener Kreutzer.

- Er tiltakene som nå ligger på bordet dårlige?

- Vi mener tiltakene vil gi begrenset effekt med tanke på hvilke problemer de er satt til å løse, svarer Finans Norge-sjefen.

- Ser du behovet for å bremse boligpris- og gjeldsveksten på samme måte som myndighetene?

- Kombinasjonen av lav boligbygging, høy prisvekst for bolig og lav rente er en cocktail som kan bidra til å øke risikoen i boligmarkedet. Men hovedutfordringen er tilgangen på boliger og ikke tilgangen på kreditt, svarer Kreutzer.

- Veldig strenge

Finanstilsynet foreslår blant annet at maksimal belåningsgrad settes til 85 prosent av summen av boligens verdi og eventuell tilleggsikkerhet. Det åpnes heller ikke for at en særskilt forsvarlighetsvurdering kan begrunne en høyere belåningsgrad, slik dagens retningslinjer gjør.

Samtidig økes renteøkningen som skal legges til grunn for stresstestingen av låntagers betjeningsevne fra 5 prosentpoeng til 6 prosentpoeng.

- Unntakene strammes inn slik at kausjon ikke lenger kan anses å være tilleggspant, påpeker Kreutzer og fortsetter:

- I noen tilfeller vil det være noen som i en kortere periode har problemer med nedbetaling. Her får bankene veldig strenge regler for hvordan de skal håndtere det. Det vil særlig gå utover unge i etableringsfasen med fremtidig høy betalingsevne, men lav egenkapital.

Les også:
Røkke fryser lønninger og reduserer bonuser
USA i dag: Greenspan frykter nytt olje-stup
Norge skvises av Opecs nye strategi (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.