- Selv om boligmarkedet virker robust, bør dagens boligkjøpere ta høyde for at boligprisene kan falle både på kort og noe lengre sikt, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Ni av ti nordmenn tror boligprisene vil være uendret eller stige det nærmeste året, viser Husholdningsundersøkelsen 2014, som Norstat nylig har gjennomført for Finans Norge.

Ifjor trodde 31 prosent på boligprisvekst det kommende året, i årets undersøkelse forventer 55 prosent boligprisvekst.

En av to mener risikoen for et større boligprisfall de neste fem årene er lav, ifølge samme undersøkelse.

- Kan dra ned boligetterspørselen

- Folk flest har et positivt syn på boligmarkedet og fortsatt prisvekst. Fundamentale forhold som arbeidsmarked og lønnsvekst, rentenivå, befolkningsvekst og boligbygging tilsier at dagens boligpriser er godt funderte, men vi vet at også psykologi spiller inn, sier Kreutzer.

Han peker på at husholdningenes optimisme kan snu dersom svake internasjonale konjunkturer og fortsatt fall i oljepris og oljeinvesteringer for alvor slår inn i norsk økonomi.

- Dette kan dra ned boligetterspørselen, og dermed også boligprisene. Siden bolig utgjør en stor andel av formuen til folk flest, risikerer vi at dette også smitter over på forbruket og derigjennom forsterker nedgangen i økonomien, sier Kreutzer.

- Må regne med en viss nedgang

Fallet i oljeinvesteringene og innvandringen vil skape vinnere og tapere i boligmarkedet, mener sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika-gruppen.

- Det vil vi også se i boligmarkedet. Noen områder vil kunne ha mer glede av motkonjunkturpolitikken enn de tar skade av lavkonjunkturen. Og andre steder blir det motsatt. Derfor får vi klare vinnere og tapere i 2015, sier Andreassen.

I områder der inntektene vil svikte, må man regne med en viss nedgang i boligprisene, mener Andreassen.

Årene deretter mener Andreassen folk må være fornøyde om boligprisene stiger med en takt på to-tre prosent årlig, noenlunde i takt med den samlede lønnsveksten.

- Man kan kalle det for den nye normalen for boligmarkedet. Boligprisene vil fortsette å vokse, men i et lavere tempo enn før. Trøsten må være at ved et lavt rentenivå vil det fortsatt vil lønne seg å eie fremfor å eie, sier Andreassen.

- Lavere boliglånsrenter

Sjeføkonomen venter at rentene forblir lave i mange år fremover.

- Under forutsetning av en gradvis sterkere krone vil det være rom for en videre nedgang i sentralbankrentene. Selv tror jeg på en halvering av Norges bank-renten, men det er en prognose betinget av en vesentlig sterkere kronekurs enn det vi har i dag, sier Andreassen.

- Bankene kan ikke kutte boliglånsrentene like mye som Norges bank går ned på sine renter fordi bankene har også andre utgifter som ikke faller når sentralbanken kutter styringsrenten. Men likevel vil de flest få lavere boliglånsrenter i 2015 enn de har i år, sier Andreassen.

- Relativt høy press

- Dersom de fundamentale faktorene ikke endrer seg vesentlig, vil presset i boligmarkedet holde seg relativt høyt – særlig i de store byene hvor befolkningen øker raskest, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han mener det viktigste grepet for å dempe prispresset er å øke utbyggingstakten.

- Prising av nye boliger er en del av bildet, i dag reflekterer prispresset i bruktmarkedet prisnivået i nymarkedet. sier Geving.

Akkurat som finanskrisen i 2008 ledet til en midlertidig nedgang i boligmarkedet, tar Geving høyde for at vedvarende lave oljepriser og nedgang i petroleumsindustrien kan få store ringvirkninger i resten av landet.

- Dersom makroøkonomenes dystreste spådommer slår til vil vi se en betydelig økning i arbeidsledighet og reduksjon i husholdningenes betalingsevne. I så fall må vi påregne er korreksjon i boligmarkedet, sier Geving.

 

Les også:

- Boliglånskundene burde også lide  

Sterkere nyboligmarked  

Flate boligpriser  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.