Analytikere NTB har vært i kontakt med, tror styringsrenten holdes uendret på rekordlave 0,5 prosent når Norges Banks hovedstyre kunngjør sin beslutning torsdag.

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at veksten har tatt seg klart opp i norsk økonomi i år, og at ledigheten har falt noe, men legger til:

– Med fallende boligpriser er det imidlertid uaktuelt å sette opp renten. Nedturen i boligmarkedet virker også dempende på husholdningenes konsum.

– Fall i boligpriser kan forsterkes om renten skulle bli satt opp, istemmer sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

– Hensynet til å ikke forsterke nedgangen i boligpriser taler også for å gå svært forsiktig fram når nye rentesignal skal gis, sier hun.

Norsk økonomi er kommet til hektene igjen etter oljeprissjokket i 2014, men i vår falt plutselig boligprisene kraftig. Det skjedde etter en ekstrem oppgang de siste årene, mye drevet av lave renter.

Ulik retning

En annen viktig grunn til at ekspertene ser for seg uendret rentenivå og nokså lik rentebane, er at det ikke har skjedd store endringer i det økonomiske bildet siden forrige rentemøte i juni.

– De endringer som har skjedd, har vært små og gått i ulik retning, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

– Oljeprisen er noe høyere enn bankens anslag, og isolert sett trekker det i retning av høyere rente. Kronekursen har vært litt sterkere enn bankens anslag, og det taler isolert sett for å sette renten ned. Arbeidsledigheten har falt noe, men det er i tråd med Norges Banks forventninger, fremholder han.

Vekstimpulser

Et annet moment er at vekstimpulsene i økonomien, som boliginvesteringer og den økte bruken av oljepenger over statsbudsjettet, kommer til å avta fremover. Da er man avhengig av andre vekstimpulser i norsk økonomi, påpeker Holvik. Lav rente er en slik impuls.

– Svak kronekurs har bidratt til økt eksport. For ikke å ødelegge optimismen og investeringsviljen i eksportsektoren, vil det være viktig for Norges Bank å unngå at kronen styrker seg. Det taler for at de bør gi seg god tid når rentene skal normaliseres, sier hun.

Også Benedictow ser svakere impulser fra finanspolitikken fremover. Han peker samtidig på flere andre faktorer som tilsier uendret og lav rente:

– Med moderate vekstutsikter internasjonalt og utsikter til noe sterkere krone, ligger det også an til beskjeden vekst i utenlandsk etterspørsel etter norske varer og tjenester. Prisveksten er lav og godt under Norges Banks inflasjonsmål.

Lav rente lenge

SEBs sjefstrateg Erica Blomgren tror på renteøkning fra Norges Bank allerede mot slutten av neste år, skrev DN nylig. Men de fleste tror en renteheving ligger lenger fram.

Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce ser ikke for seg noen renteøkning før tidligst i slutten av 2019, og da som følge av at Den europeiske sentralbanken hever sitt rentenivå.

Statistisk sentralbyrås anslo nylig at en renteoppgang først kommer i 2020.

– Med utsikter til en meget forsiktig konjunkturoppgang, tror jeg renten vil bli liggende på dagens nivå i hvert fall til 2019, sier Benedictow fra Samfunnsøkonomisk analyse.(Vilkår)