- Hovedutfordringen for boligmarkedet nå er Oslo, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening, som tirsdag la frem boligstatistikken for 2015 med presentasjon av tall for salg og igangsetting av nye boliger.

Han mener det er et tankekors at det er igangsatt flere boliger i Rogaland enn i Oslo i 2015 til tross for nedgangen i oljebransjen.

- Det har i altfor mange år vært bygget for få boliger i Oslo sammenlignet med boligbehovet Nå må politikerne handle for å unngå en boligkrise i hovedstaden. Vi foreslår at det settes ned et hurtigarbeidende boligutvalg som sammen med representanter fra boligrodusentene raskt kommer med tiltak for økt boligbygging i Oslo, sier Jæger.

- Kan ta av for noe av presset i Oslo-markedet

På landsbasis er han likevel fornøyd med fjorårets bygging.

- 2015 ble et meget godt år for salg og igangsetting av nye boliger, sier Jæger.

Tallene viser at det ble igangsatt over 30.000 nye boliger i 2015, som er det høyeste nivået på mange år.

Totalt sett økte igangsettingen av nye boliger med 19 prosent sammenliknet med 2014.

Igangsettingen av leiligheter øker mest med 38 prosent sammenliknet med 2014, mens småhus og eneboliger ligger på samme nivå som i 2014.

54 prosent av det som ble igangsatt i 2015 var leiligheter.

I 2015 ble det bygget flest boliger i Akershus, med  19,7 prosent av alle boliger bygget i Norge i 2015. Deretter følger Rogaland med 11,3 prosent og Hordaland med 11,2 prosent.

- I Akershus finner vi den største veksten. Der ligger årstakten på igangsettingen noe over byggebehovet, noe som kan ta av for noe av presset i Oslo-markedet, sier Jæger.

Mens igangsettingen økte med 111 prosent i Akershus fra 2014 til 2015, hadde Oslo kun en økning på 13 prosent.

Vekst i salget

Det var et godt salg av nye boliger i fjor, ifølge Boligprodusentene.

Salget av nye boliger økte med 19 prosent fra 2014 til 2015.

Leilighetsmarkedet dominerer veksten og tar stadig større andeler.

- Det ble solgt 40 prosent flere leiligheter  i 2015 enn i 2014. Salget av eneboliger og og småhus holder seg stabilt, men taper markedsandeler i et økende marked mot leiligheteter, sier Jæger.

Fjerde kvartal 2015 lå isolert sett åtte prosent over på salg og 12 prosent over på igangsetting sammenliknet med samme kvartal 2014.

Les også:
Frykter for rask nedkjøling av boligmarkedet
Spetalens sauer får ikke beite hos hyttenaboen 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.