- Kjøper man bolig først og selger et par måneder senere kan det jo vanke prisgevinst på den korte tiden. I virkeligheten vil nok andre mer tilfeldige forhold ha langt større betydning, men jeg tipper mange har en forestilling om at de kan tjene på tidslagget mellom kjøp og salg, sier seniorøkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret.

Samfunnsøkonom Mari O. Mamre i Ny Analyse, ser samme fenomen.

- Boligeiere ser at bolig er et mer knapt gode, og flere kjøper før de selger og slik holdes mange boliger vekk fra markedet. Andre venter med å selge til de har fått med seg enda mer av prisveksten, sier Mamre.

Ferske tall som Eiendomsverdi har hentet ut for Eiendom Norge viser at det aldri i nyere tid har vært så lavt utbud av bruktboliger i Oslo i en enkeltmåned som nå i mai. Eiendomsverdi har tall tilbake til 2003.

Les saken: Rekordfå boliger til salgs

For tiden er det under 800 bruktboliger til salgs i Oslo, mens administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge mener tallet burde vært det tredoble for at markedet skulle vært i balanse.

En rekke aktører i eiendomsmarkedet sier mange nå kvier seg for å selge før de har kjøpt ny bolig.

- De frykter at de ikke får kjøpt noe etterpå. Og dette bidrar også til at vi får en kraftig ubalanse, sier Dreyer.

- Slår inn på salgstakter og liggetider

Senneset i Prognosesenteret peker på flere årsaker til at utbudet av bruktboliger nå er rekordlavt.

- Det er nok stadig viktigere at folk ikke tør selge før de kjøper. Det kan også spille inn at folk er tryggere på hva de kan få for egen bolig enn hva de må ut med når de skal kjøpe, sier Senneset.

Ifølge Senneset blir misforholdet mellom veksten i boligbestanden, altså nybygging minus riving, og befolkningsveksten stadig viktigere.

- Dette slår inn på salgstakter og liggetider, sier Senneset, som har analysert boligmarkedet i en årrekke.

Tall fra Prognosesenteret viser at det siden finanskrisen i 2008 i gjennomsnitt er blitt bygget 2600 boliger i Oslo hvert år, muligens nærmere 3.000 hvis man legger til et anslag på næringsbygg som er konvertert til boliger.

 - «Tvinger» mange inn i kollektive boformer

- I samme periode har gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst vært på 12.000. Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse i Oslo er på to personer per husholdning, så den lave boligbyggingen «tvinger» mange inn i kollektive boformer, inklusive foreldreboligen for godt voksen ungdom, sier Senneset.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening hevdet sist uke at det blir bygget rundt 3000 boliger for lite i Oslo hvert år.

Les saken: - Ikke mulig å komme inn i boligmarkedet med normal lønn

- Tomtetilgang og arealplaner er mye et kommunalpolitisk ansvar, her har det sviktet, og ikke minst har den ulykksalige leilighetsnormen torpedert mye av boligbyggingen i innenfor ring 2, mener Senneset.

Leilighetsnormen i Oslo innebærer kort fortalt at ingen nye sentrumsnære boliger skal være under 35 kvadratmeter, og 50 prosent av boligene i nye prosjekter skal være over 80 kvadratmeter.

Senneset har en lang liste med faktorer som han mener bremser boligforsyningen i Oslo. Her er noen av dem:
* krav om at ny bebyggelse harmonerer med den eksisterende
* for lav kapasiteten på byggesakskontorene
* rundt 20 offentlige instanser som kan komme med innsigelser
* naboprotester hver gang det skal bygges i et etablert boområde

- Nå er det litt hysteri

Eiendomsmegler Anders Langtind i Privatmegleren Ullevål, som også er leder i Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforening, mener det er en sannhet med visse modifikasjoner at det er fryktelig lite til salgs.

- Man må huske at i april 2015 ble det solgt 8000 boliger i Norge, mens det i april 2016 ble solgt 8800. Det ble solgt ti prosent flere boliger, det er bare det at det ble solgt så utrolig mye fortere, sier Langtind.

Sjekk boligprisene der du bor

- Det er ingen krise, det er mer enn nok boliger til alle, så man må ikke rushe seg inn i det. Det er bare å ta tiden til hjelp for å finne det rette, for nå er det litt hysteri. Det er ikke utsolgt for boliger i Oslo i morgen, det kommer flere til salgs, det er bare å puste litt ut, sier Langtind.

Boligprisene presses opp av omstendelige myndigheter

- En viktig årsak til boligmangelen i Oslo disse dager er tregheter på tilbudssiden som påvirker boligbyggingen negativt, sier samfunnsøkonom Mari O. Mamre i Ny Analyse.

Ifølge Mamre har OECD i en årrekke pekt på at lav tilbudsrespons øker volatiliteten til boligprisene i en rekke land.

- Vi så også dette i Tromsø for kort tid siden. Boligtilbudet har gått i rykk og napp og prisene har fulgt etter. I både 2014 og 2015 økte boligprisene i Tromsø over 11 prosent, drevet opp i konkurransen om få tilgjengelige objekter. Boligbyggingen tok seg imidlertid omsider opp igjen først i 2015. Norge var, ifølge OECD, for kort tid siden det OECD-landet hvor det tok lengst tid fra byggetillatelse til ferdig bygg, ifølge Mamre.

DNs Boligbase: Dette ble boligene solgt for

Ny Analyse utvikler nå en modell som beregner boligbalansen i et område – en større by eller mindre kommune, basert på utviklingen på tilbuds- og etterspørselssiden.

- Vi ser tegn til at tregheter og fordyrende elementer – boliger i reguleringskø og fordyrende byggetekniske krav– fører til større mismatch mellom tilbud og etterspørsel i regionene, men her er det behov for mer utdypende analyser, sier Mamre.

Mamre peker også på at den dårlige responsen av nye boliger når prisene og etterspørselen stiger smitter negativt over på tilbudet av brukte boliger.

- Et mer responsivt nyboligtilbud, og dermed større konkurranse på tilbudssiden vil nok bidra til å øke tilbudet av bruktboliger også, sier Mamre.

Les også:
Seks eksperter om boligmarkedet: Boligprisene skal videre opp

Overraskende sterk boligprisvekst 

  80 prosent over prisantydning

DNtv: Fire kule ting med Jaguars suv

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.