DNB Eiendom solgte nylig en treromsleilighet på Torshov, som gikk en million kroner over takst.

I forbindelse med salg av en tilsvarende leilighet i samme blokk kontaktet eiendomsmeglerfullmektig Gøran Svendsen Verstad i DNB Eiendomsmegling Torshov interessenter fra nabosalget per sms, og inviterte til en visning i Ole Bulls gate 23B på Torshov i Oslo, før leiligheten var annonsert i vanlige kanaler.  

Sms-ene som Dagens Næringsliv har fått tilgang gjør det klinkende klart at bud tilsvarende takst og prisantydning på 2,65 millioner kroner ville bli avvist. 

I meldingen til interessentene står det blant annet:

«Selger ønsker å gjennomføre denne før publisering for å se om det er mulig å få til en rask avgjørelse fra en evt. kjøper og selger før nyttår. Viktig å nevne er at selger ikke har dårlig tid og at bud på prisantydning og «litt over» ikke vil vurderes i denne omgang. Er det forhåpninger om det er det ikke noe poeng å bruke min eller din tid på det nå og heller vente å se om den publiseres vanlig sen desember/tidlig januar. Er det fortsatt interesse, vennligst svar JA på denne SMS. Mvh Gøran Verstad, DNBeiendom.»

- Dette er helt hårreisende

- Dette er et sjeldent stygt eksempel på lokkepris. Dette er helt hårreisende. Ut fra opplysningene jeg har fått meg forelagt ser det ut som megleren bevisst bryter reglene, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.

Bransjenormen sier at prisantydning ikke bevisst må være satt lavere enn selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere, og heller ikke lavere enn meglers objektive vurdering skulle tilsi.

- Og her er det helt klart at selger ikke vil akseptere bud til prisantydning, og prisantydning her er helt klart lavere enn meglers vurdering, sier Hovde Skjelbostad, som anser leiligheten som markedsført gjennom sms-ene megleren sendte ut til interessenter.

- Ønsket ikke å kaste bort folks tid

- Dette var ment som et tilbud til de som var interessert i naboleiligheten, siden det var stor pågang der. For at ingen skulle misforstå hensikten med privatvisningen, valgte jeg å formulere en sms som forklarte at salg før markedsføring krever en god pris som selger er fornøyd med. Dette for å eliminere alle med forhåpninger om kjøp til takst. Vi ønsket ikke å kaste bort folks tid, sier eiendomsmeglerfullmektig Gøran Svendsen Verstad i DNB Eiendom Torshov. 

Opplysningen om at prisantydning og takst på 2,65 millioner kroner ble sendt ut først sammen med en beskrivelse av leiligheten, deretter ble det sendt ut en sms til interessentene som blant annet presiserte at bud på dette beløpet ikke ville bli akseptert.

- Hensikten med å tilby interessentene en visning utenom det åpne marked, var å se om vi kunne få til et raskt salg som både selger og kjøper kan være fornøyd med før jul. Prisen måtte da være en som selger godtok. Jeg forklarte også at vi går ut på det åpne markedet i romjulen om man ikke kommer til en enighet angående pris nå. På det åpne marked er prisantydning satt og selger må akseptere dette, sier Svendsen Verstad.

Eiendomsmeglerfullmektigen viser til at han ikke sitter på fasit over selgers forventing og hva som aksepteres av reelle bud, og kunne dermed ikke informere om dette i sms-ene.

- Mener flere regler kan være brutt

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges eiendomsmeglerforbund mener flere regler kan være brutt.

- Når selger ikke har tenkt å selge til prisantydning, er det lokkepris. Det kan også fremstå som forsøk på å omgå formidlingsforbudet som innebærer at megler ikke skal legge opp til eller formidle bud fra potensielle kjøpere før akseptfristen som er klokken 12 første virkedag etter siste visning. Det fremstår også som brudd med god meglerskikk. For megler skal rådgi både selger og kjøper på beste måte og sørge for at salget blir gjennomført på en trygg og effektiv måte. Dette skal skje gjennom en åpen budrunde, sier Geving.

I likhet med Forbrukerombudet mener Geving at bruk av visningsliste og utsending av sms til potensielle kjøpere er å sidestille med å annonsere leiligheten.

- Skulle kun informert om takst

Daglig leder Junina Nørgaard ved DNB Eiendomsmegling Torshov oppgir at selger ikke ønsket å annonsere boligen, dette for å spare tid og annonsekostnader.

Takst innhentet av eier var ifølge Nørgaard utgangspunkt for pris og teknisk vurdering av boligen.

- At fullmektig Gøran Svendsen Verstad valgte å bruke «prisantydning og takst» i sammenheng i utsendelse av sms, burde vært unngått. Her skulle man kun ha informert om takst. Men dette har etter vår oppfatning ingen praktisk betydning, sier Nørgaard.

Hun påpeker at det ikke er uvanlig at boliger selges uten tradisjonell markedsføring.

- Etter vår oppfatning er eiendommen ikke annonsert i markedet, og det er følgelig ikke relevant å vurdere meglers anledning til å formidle mottatte bud. Det er også vår oppfatning at megler i denne saken har opptrådt i samsvar med god meglerskikk da forsøket på salg uten annonsering var et ønske fra selger. Dette bekreftes med at selger hadde en klar forutsetning for slikt salg at man oppnådde en god pris, sier Nørgaard.

- DNB må rydde opp

Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet mener DNB Eiendom må rydde opp snarest mulig.

- Slik saker tar seg ekstremt dårlig ut for bransjen. DNB Eiendom kan ikke være seg bekjent av en slik praksis, sier Hovde Skjelbostad.

I oktober la Forbrukerombudet frem en undersøkelse som viste at flertallet av Oslo-boliger prises riktig. Samtidig var ble det avdekket større avvik i et avgrenset område på Oslo østkant.

- De største avvikene var i områdene rundt Torshov og Sagene, der denne leiligheten ligger, sier Hovde Skjelbostad.

Les også:
- Bankene vil følge etter med kutt i boligrenten
Lokkeprisundersøkelse: Flertallet av boliger i Oslo prises riktig
- At lokkepriser ikke fungerer var overraskende

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.