Det er oppsiktsvekkende at forsker Lana Krehic i sitt debattinnlegg i DN 12. januar knapt nevner det mest vesentlige skillet mellom elbiler og forurensende biler. Hun argumenterer for at elbilfordelene bør avvikles for å nå politiske mål. Men man kan ikke diskutere måloppnåelse uten å nevne at Norge har svært ambisiøse mål om å kutte utslippene av klimagasser.

Oslo har faktisk et mål om at alle biler på veiene skal være utslippsfrie i 2030. Da må man ha politikk som gjør at folk som faktisk kjører bil, ikke velger bensin og diesel.

Stortinget har bestemt at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent av normaltakst i bompenger, men har gitt lokal handlefrihet innenfor denne regelen. Miljørabatt er et av de mest effektive miljøvirkemidlene fylkene har. Miljødifferensierte bompenger er også i tråd med prinsippet om at forurenser betaler.

Forsker Krehic er fantasiløs når det gjelder å skaffe inntekter til samferdselsprosjekter. Det er god anledning også til å øke inntektene uten å bryte 50-prosentregelen for elbil. Elbiltaksten kan økes, så lenge man også øker taksten for bensin og dieselbiler.

Poenget er hele tiden å opprettholde en forskjell.

Det er dessuten mulig å finansiere viktige formål som kollektivtransport gjennom å bevilge penger direkte.

Kanskje noen dropper å kjøre elbiler til jobb, skriver Krehic. Men hun nevner ikke at noen kanskje dropper å kjøpe elbil. I spørreundersøkelsen Elbilisten 2021 svarer 27 prosent av elbilistene i Oslo og kommunene rundt at de ikke ville kjøpt elbil uten miljørabatt i bom. Alternativet kan da bli en diesel- eller bensinbil.

Vi vil advare sterkt mot det som later til å være en oppfatning hos noen, at elbilsalget går av seg selv. Elbilandelen er høyere i kommuner med bom, enn i kommuner uten. Fjerning av miljørabatt vil også påvirke de mange som vurderer å kjøpe brukt elbil.

Resultatet vil være at Oslo ikke når målet sitt om en utslippsfri bilpark i 2030.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.