– Ordningen kan gi mer vei, men også flere bomstasjoner. Rett og slett fordi det blir enklere å få regnestykkene til å henge sammen fordi skattebetalerne overtar en del av regningen, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

I sin landsmøtetale fredag varslet finansminister og Frp-leder Siv Jensen at en egen rentekompensasjonsordning kombinert med en kraftig reduksjon i antallet bomselskaper ville gi lavere bompengesatser flere steder i landet.

– Byråkratisk

Pollestad mener på sin side at ordningen tegner til å bli svært byråkratisk.

– Veien bygges. Staten betaler en del av veien. Resten finansieres med et lån i Kommunalbanken. Staten eier Kommunalbanken. Kommunalbanken krever renter. Rentene betales av bompengeselskapet. Staten betaler penger tilsvarende rentene til bompengeselskapet, framholder Sp-representanten på sin blogg.

Pollestad anfører at pengene som brukes til rentekompensasjon, kunne ha gått direkte til å øke den statlige andelen i prosjektet.

– Med rentekompensasjon går ikke rentekostnaden ned, den flyttes fra bilistene til skattebetalerne, hevder han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fnyser av Pollestads påstander.

– Det blir ikke mer byråkrati av færre aktører og lavere kostnader til renter og administrasjon. Kritikk fra en tidligere statssekretær som ikke kan vise til en eneste reform på åtte år, bare økt omfang av bompenger og lånegjeld, tar jeg med knusende ro.

900 millioner

Etter det NTB forstår vil det være behov for rundt 900 millioner kroner mer over statsbudsjettet for å finansiere omleggingen. Regnestykket baserer seg på dagens bompengeprosjekter, med en lavere rente enn i dag.

Detaljene i rentekompensasjonsordningen er ikke klare ennå, men regjeringen regner med en rente på under 3 prosent som et resultat av bedre betingelser etter sammenslåingen av bomselskaper.

– Vi skal samle all bompengegjeld i noen få selskaper i stedet for 50-60. Det vil gi mindre byråkrati og en sterkere låneaktør som vil få ned renta, sier Solvik-Olsen.

Innvendinger om at andre enn bilister som kjører på bompengestrekninger nå vil måtte betale for veiene, avviser han kontant.

– Egentlig burde staten ha tatt hele regningen. De som taper på denne omleggingen sitter i bomselskapene og får honorar eller er dem som i dag låner ut penger til bomselskapene, sier samferdselsministeren. (©NTB)

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.