Mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet forhandler om regjeringsplattform i Hurdal, har det britiske konservative partiet holdt landsmøte i Manchester. Tross solid politisk avstand har man begge steder definert omtrent de samme samfunnsutfordringene, og like interessant: Noen av de samme løsningene.

Både i Hurdal og Manchester har man pekt på økende geografiske og sosiale forskjeller som påtrengende problemer. Forslagene til løsninger både her og der, er en mer aktiv stat og desentralisering av makt og beslutninger.