– I Sverige får de betalt dobbelt så mye, i Danmark det tre-dobbelte. Da kan man jo tenke seg at noen ikke velger Norge

En snittlønn på over en halv million kroner er ikke nok, mener næringslivstoppene som velger Norges mektigste styreledere.

Publisert: Oppdatert:

– Vi har sett at spesielt styrelederarbeidet tar stadig mer tid, blir mer komplekst, og ansvaret har økt betydelig. Men honorarene holder ikke tritt med utviklingen, sier Tone Lunde Bakker, leder av valgkomiteen i Equinor asa. Sammen med lederne i valgkomiteer til styrene i Telenor, Norsk Hydro og Yara ber hun nå staten som storaksjonær om å øke styrelederlønningene i norske selskaper.
– Vi har sett at spesielt styrelederarbeidet tar stadig mer tid, blir mer komplekst, og ansvaret har økt betydelig. Men honorarene holder ikke tritt med utviklingen, sier Tone Lunde Bakker, leder av valgkomiteen i Equinor asa. Sammen med lederne i valgkomiteer til styrene i Telenor, Norsk Hydro og Yara ber hun nå staten som storaksjonær om å øke styrelederlønningene i norske selskaper. (Foto: Mikaela Berg)