Torsdag ble nok en god dag på USA-børsene, der Dow Jones-indeksen satt ny rekord for 38. gang i år.

Mens de fleste investorene jubler, er det stadig flere eksperter og markedsaktører som frykter at smellen nærmer seg.

En av disse er grunnleggeren av hedgefondet Artemis Capitals, Christopher Cole, som i et ferskt intervju med New York Times sier han frykter et 1987-lignende krasj. Cole tror smellen denne gangen vil komme fra en ny kant, nemlig såkalte Vix-produkter eller volatilitetsderivater.

Og for å repetere hva som skjedde på «Black Monday» den 19. oktober i 1987; Da stupte Dow Jones-indeksen nesten 23 prosent i løpet av én dag, som er det største børsfallet i USA i moderne tid. Fallet utløste deretter panikk på stort sett alle børser verden rundt.

Analyser i ettertid av børskrasjen i 1987 konkluderte med at fallet ble forsterket av at mange investorer hadde sikret sine aksjeporteføljer ved å shortselge børsindeksen i terminmarkedene.

I dag er en vanlig måte å sikre seg mot børsfall å kjøpe opsjoner for utviklingen i den brede S&P 500-indeksen på New York-børsen. Kjøp og salg av disse opsjonene måles i den såkalte Vix-indeksen, som er en prisindeks for den nærmeste månedens utvikling for S&P 500.

Ser gryende frykt

Til tross for at Vix-indeksen, som omtales som «fryktindeksen» på USA-børsene, lenge har ligget på rekordlave nivåer, ser Cole tegn på en gryende frykt i markedet. Under den globale finanskrisen i 2008–2009 toppet Vix-indeksen nær rekordhøye 90, mens den nylig var på rekordlave ni. Cole viser imidlertid avisen en graf som indikerer at investorene venter voldsomme bevegelser på børsene i månedene etter de kommende 30 dagene som Vix-indeksen måler.

Coles resonnement er at prisen på volatilitet, og dermed prisen for å beskytte seg mot store kurssvingninger, er blitt kunstig lav for det amerikanske aksjemarkedet, godt hjulpet av sentralbankenes pengetrykking og obligasjonskjøp.

I dette miljøet har investeringsstrategier som selger volatilitet blitt veldig populære, særlig via ulike børshandlede produkter. For øyeblikket er det ifølge Coles beregninger investert så mye som 1.500 milliarder dollar i ulike finansielle instrumenter som vedder på at markedet vil oppføre seg omtrent som det har gjort siden 2009: uten store korreksjoner.

Ifølge Cole er det i dag investert rundt 60 milliarder dollar (470 milliarder kroner) i fondsprodukter som er direkte selgere av volatilitet, blant annet etn-sertifikatet XIV.

Det som ifølge Cole kan utløse en krise nå er hvis det følgende skjer samtidig: rentene stiger, selskapenes tilbakekjøp av aksjer reduseres og at de som selger volatilitet tvinges til å kjøpe i stedet. Han henviser blant annet til at det allerede begynner å bli betydelig dyrere å beskytte seg mot store kurssvingninger noen måneder frem i tid.(Vilkår)

Trygt som banken
Selv om sparing i bank gir tap, vil ikke folk endre sparemønstre
01:57
Publisert: