De to siste årene har vært brennhete i kapitalmarkedene der godt over 100 nye selskaper har flokket til Oslo Børs, og spesielt markedsplassen Euronext Growth. ABG Sundal Collier har vært blant de aller mest aktive meglerhusene i de norske kapitalmarkedene disse årene.

For ABG har det betydd rekordhøye inntekter og rekordhøye resultater, og det dypper videre på konsernledelsen i meglerhuset.

Den ferske årsrapporten, fremlagt torsdag, viser at fem av toppene i ABG Sundal Colliers konsernledelse tjente til sammen 118 millioner kroner i fjor i fastlønn og variabel kompensasjon, også kalt bonus.

Kraftig hopp i fastlønn

De to som tjente desidert mest var sjef for ABG Sundal Collier i Norge, Peter Straume, og hans kollega Are Andersen, som er sjef for virksomhetsområdet investment banking. Begge hadde en fastlønn på ti millioner kroner, og fikk samtidig utbetalt bonuser på 18,9 millioner kroner.

Altså: Straume og Andersen hadde hver for seg en samlet kompensasjon på rundt 29 millioner kroner i fjor.

Til sammenligning hadde Kjerstin Braathen, sjef for Norges største bank DNB, en samlet kompensasjon på 15 millioner kroner i fjor. Hennes kollega Alexander Opstad, som er sjef meglervirksomheten DNB Markets, hadde en samlet kompensasjon på 11,4 millioner kroner i fjor.

For Straume og Andersen markerte fjoråret et kraftig lønnshopp fra året før. Da hadde de begge en fastlønn på seks millioner kroner og en bonus på over 11 millioner kroner.

Toppsjef i ABG Sundal Collier, svenske Jonas Ström, hadde fastlønn på ti millioner kroner og omtrent det samme i bonus. På toppen av lønn og bonuser sitter ABG-toppene også godt investert i eget selskap med aksjer som steg kraftig i verdi i løpet av rekordåret 2021. Investment banking-sjef Are Andersen var ved utgangen av fjoråret den som sto oppført med flest aksjer, rundt 3,7 millioner. I dag er disse aksjene verdt rundt 32 millioner kroner.

Innsats og bidrag

ABGs styreleder Knut Brundtland forklarer lønnshoppet slik:

– 2021 var et vesentlig bedre år enn 2020. Fastlønnen reflekterer selskapets resultater og settes opp når vi har en god utvikling.

Knut Brundtland var tidligere administrerende direktør i ABG Sundal Collier. Nå er han styreleder og satt i 2021 også i meglerhusets kompensasjonskomité.
Knut Brundtland var tidligere administrerende direktør i ABG Sundal Collier. Nå er han styreleder og satt i 2021 også i meglerhusets kompensasjonskomité. (Foto: Linda Næsfeldt)

Han forklarer at bonussystemet reflekterer individuell innsats og bidrag til selskapets resultater. Ifølge Brundtland har Straume og Andersen, som har de aller største bonusene, vært viktige for meglerhusets resultater.

– Vi har et system hvor halvparten av overskuddet etter driftskostnader tilordnes bonus og fordeler mellom ansatte og partnere i henhold til bidrag og innsats. Straume og Andersen har bidratt vesentlig til selskapets meget gode resultater, noe som reflekteres i deres bonus.

– Må dere betale for å holde på toppledere?

– Vi betaler ikke våre toppledere ut fra en slik problemstilling. Vi er ikke plaget av at våre toppledere vurderer å gå til konkurrenter, så vi betaler i henhold til innsats og bidrag, sier styreleder Brundtland.

Selv fikk han utbetalt 850.000 kroner i styrehonorar, i tillegg til en «variabel kompensasjon» på 850.000 kroner.

Rekordår

At lønninger og bonuser stiger er kanskje ikke overraskende.

ABG Sundal Collier tjente rekordmye penger i fjor og har i løpet av de to siste årenes børsrush vært blant de mer fremtredende aktørene i forbindelse med børsnoteringer og andre transaksjoner. I tillegg til å ha bistått flere håndfuller norske selskaper, har meglerhuset også omfattende virksomhet særlig i Sverige, men også Danmark, samt salgskontorer i Frankfurt, London, New York og Singapore.

Meglerhuset har blant annet bistått i børsnoteringen av kartongprodusenten Elopak, Nordax sitt av Bank Norwegian og vært sentral i flere milliardtransaksjoner i it-selskapet Crayon.

ABG Sundal Collier hadde inntekter på totalt 2,9 milliarder kroner i 2021, opp fra 1,9 milliarder kroner året før. Resultat før skatt økte fra 621 millioner kroner til like over én milliarder kroner.

På børsnoteringsfronten har det vært slapt så langt i 2022.

– Året 2022 startet på samme basis som 2021 sluttet, med en kraftig nedbremsing i IPO-aktiviteten, sier Brundtland.

IPO står for «initial public offering» og kan best oversettes til en børsintroduksjon.

– Det nivået vi hadde i 2021 og 2020 har vært annerledes i år. Etter at Russland invaderte Ukraina har det blitt enda mer komplisert å gjøre børsnoteringer. Når det er sagt, har vi gjort egenkapitalplasseringer etter at krigen brøt ut. Annenhåndsomsetning av aksjer og obligasjoner har holdt seg oppe i første kvartal, sier Brundtland.

Også aktivitetsnivået på fusjoner og oppkjøp har tatt seg opp, ifølge ABG-styrelederen.

– Det kan henge sammen med at når det er vanskelig å gjøre egenkapitalplasseringer, kan fusjoner eller oppkjøp være et alternativ til å komme seg videre med vekst og strategi, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.