Kjell Inge Røkkes krillselskap Aker Biomarine kommer torsdag med en markedsoppdatering og oppdaterte utsikter for 2021.

I meldingen sier konsernsjef Matts Johansen:

– Høstingssesongen i 2021 har vært skuffende, og det markant lavere volumet har påvirket salg og inntjening.

Selskapet nedjusterer dermed omsetningsutsiktene, ventet krillproduksjon og bruttomargin fra det som tidligere var kommunisert.

Aker Biomarine-aksjen falt umiddelbart etter resultatvarselet, og falt på det meste over 17 prosent. I etterkant av meldingen har aksjen blitt pauset flere ganger som følge av kursbevegelsene. Aksjen endte ned 8,26 prosent torsdag.

Færre fiskedager, lavere høsting og lavere volumer

I meldingen skriver Aker Biomarine at de lave produksjonsvolumene denne sesongen vil påvirke selskapets finansielle resultater for 2021 på tre måter:

  • Høstingen i tredje kvartal har vært lavere enn forventet, og er ventet å ha en negativ innvirkning på selskapets inntjening i 2021. De lavere volumene fører til høyere kostnad per tonn produsert krill, som har en betydelig påvirkning på marginene.
  • De lavere volumene, kombinert med en høy, fast kostnadsbase, vil føre til en nedskrivning av Qrill Aqua [...]. Den endelige nedskrivningen vil avhenge av volumene for hele 2021, heter det i meldingen.
  • Lavere volumer vil føre til redusert tilgjengelighet på produktene for Qrill Aqua mot slutten av året, og dermed påvirke salgstallene i 2021.

«Høstingen har vært treg i 2021 grunnet lav tilgjengelighet på krill i det antarktiske området, samt utfordrende forhold knyttet til is i august og september. Så langt har offshore-produksjonsvolumet i år vært 38.500 tonn før fjerde kvartal, noe som er mindre enn to tredjedeler av selskapets opprinnelige ambisjon for hele året», skriver Aker Biomarine i meldingen.

Videre vises det til at antallet fiskedager denne sesongen er 18 prosent lavere enn sammenlignbare tall de siste åtte årene og 23 prosent lavere enn gjennomsnittet.

Nedjusterer

Som følge av disse forholdene nedjusterer krillselskapet utsiktene, både finansielt og operasjonelt, for 2021.

Selskapet ser nå offshore krillproduksjon på mellom 40.000 og 45.000 tonn i 2021, mot en tidligere guiding på 45.000 til 50.000 tonn.

Videre venter selskapet å få en noe lavere omsetning i 2021 enn det som ble fasiten for fjoråret, mens bruttomarginen ventes å komme på mellom 15 og 17 prosent. I 2020 var bruttomarginen på 27 prosent.

– Åpenbart har ikke fiske vært som forventet i tredje kvartal og da må man ta konsekvensene av det og varsle markedet. Det er klart at aksjen reagerer kraftig ned og det er et resultat av at man nok en gang ikke får en overbevisning om at krillfiske i Antarktis er noen «quick-fix», sier SEB-analytiker Simon Brun.

Han peker videre på at det håpet markedet hadde om en forbedring i andre halvår i år nå blir utsatt til neste år. Han er ikke i tvil om at det på kort sikt er dårlig nytt for selskapet, men understreker at de langsiktige effektene kan bli annerledes.

– Det er ikke gitt at det blir like trøblete når man starter en ny sesong i desember, og gitt at man også klarer å øke visibiliteten på salget i human-konsum-biten av selskapet inn mot neste år, så er det fortsatt attraktive langsiktige verdier som ikke er reflektert i dagens kursreaksjon og prising, mener analytikeren.

700 mill. visket vekk

Det er Kjell Inge Røkkes Aker Capital som er største eier i Aker Biomarine med 68 millioner aksjer. Det tilsvarer en eierandel på vel 77 prosent.

Selskapet er for øyeblikket priset til om lag 3,7 milliarder kroner på Børsen. 700 millioner kroner i markedsverdi er blitt barbert bort på kort tid etter at meldingen kom.

Aker Biomarine-aksjen ble ved stengetid på Børsen handlet for 44,45 kroner.

Selskapet har fått hard medfart på Børsen siden noteringen i fjor sommer, og er nå mer enn halvert siden første handelsdag 6. juli 2020. Carnegie-analytiker Ola Trovatn uttalte til DN tidligere i sommer at selskapet straffes på børs fordi det har brukt opp tilliten blant investorene.

– Selskapet har ikke levert på noen av målene de kommuniserte i forbindelse med børsnoteringen. Da det gikk på børs, solgte det inn sterk vekst fremover med nytt fangstskip og lavere enhetskostnader. Når det da skuffer gang på gang vet ikke investorer lenger hva de skal tro på, sa han.

For tre uker siden fikk selskapet også en bot på en halv million kroner av Oslo Børs etter brudd på opplysningsplikten.

«Denne saken har vært håndtert dårlig»

Boten på en halv million kroner ble ilagt for brudd på forpliktelsen til å offentliggjøre innsideinformasjon og for brudd på opplysningsplikten til Oslo Børs.

24. november 2020 lanserte Aker Biomarine produktet Lysoveta, noe de omtalte som et vitenskapelig gjennombrudd, som åpner for nye muligheter og store markeder innen hjerne, øye og andre viktige helseområder.

Oslo Børs skrev at de mener dette utgjorde innsideinformasjon senest på kvelden den 19. november 2020 og at informasjonsplikten oppsto på samme tidspunkt.

– Denne saken har vært dårlig håndtert av Aker Biomarine. Vi har gjort flere feil, gjort dyrekjøpte erfaringer og tatt lærdom av dem, sa finansdirektør i Aker Biomarine Katrine Klaveness til DN.

Børsen konkluderte videre med at Aker Biomarine har brutt opplysningsplikten ved å ikke gi børsen opplysninger om enkelte forhold i forbindelse med børsens forespørsler i sakens anledning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.