Resultatsesongen ruller videre, og onsdag var det Kjell Inge Røkkes Aker BP som sto for tur.

Oljeselskapet har hatt et begivenhetsrikt første halvår av 2022, med oppkjøpet av Lundin som det store høydepunktet. Selskapet har nytt godt av den høye oljeprisen, og har selv en realisert pris på over 100 dollar fatet så langt i år. For årets tre første måneder endte det med nok et rekordresultat, og et overskudd på over en halv milliard dollar.

Samtidig har aksjekursen steget over 30 prosent så langt i år, og Aker BP verdsettes nå til over 200 milliarder kroner på Oslo Børs.

I andre kvartal ble resultat før skatt 1,1 milliard dollar, av totale inntekter på 2,1 milliarder dollar. Samtidig blir utbyttet høynet til 3,3 milliarder kroner.

På forhånd var det fra analytikerhold ventet et resultat før skatt på 1,7 milliarder dollar, og en omsetning på rett over to milliarder dollar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

– Finansielt er Aker BP svært robust. Høye olje- og gasspriser har bidratt til en sterk kontantstrøm, som gjør at vi kan fullføre Lundin-transaksjonen uten å ta på oss ny gjeld. Dermed kan vi også øke utbyttet, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i en børsmelding.

Det er Røkkes Aker Capital som er største eier i selskapet, med drøyt 21 prosent av aksjene. Britiske BP er nest største eier med knappe 16 prosent, mens Lundin-familien nå eier drøyt 14 prosent.

Forhåndsmeldte om milliardnedskrivning

På et pressemøte i etterkant av offentliggjøringen av rapporten beskrev Hersvik kvartalet som «historisk», og understreket at selskapet har et stort potensial for rask og lønnsom vekst fremover.

Imidlertid skaper krigen i Ukraina fortsatt usikkerhet.

– Jeg har sagt det før, men dette er en varslet krise med tanke på energiforsyningen til Europa. Det kan bli en ordentlig krevende høst og vinter dersom det strammer seg til, sa Hersvik og la til:

– På den andre siden kan det gå bedre enn fryktet dersom det kommer en løsning når det gjelder gassleveranser fra Russland eller fra andre steder. Men det er en usikker situasjon, og vi er forberedt på høy volatilitet i markedet og potensielt svært høye priser.

Slik selskapet har for vane ble noen nøkkeltall delt med markedet allerede i forkant av fremleggelsen av den fullstendige kvartalsrapporten.

I oppdateringen som kom 12. juli gikk det frem at Aker BP i andre kvartal oppnådde en realisert oljepris på 117,4 dollar fatet, og en realisert gasspris på 152,6 dollar. I kvartalet produserte selskapet 181.300 fat oljeekvivalenter per dag. Nettosalget endte på 172.600 fat per dag, fordelt på 127.500 oljefat og 45.100 fat gass, omregnet i oljeekvivalenter.

Nedgangen fra første kvartal oppga selskapet å være på grunn av planlagt vedlikehold.

Samtidig ble det varslet en nedskrivning på om lag 400 millioner dollar, eller rett i underkant av fire milliarder norske kroner, knyttet til nedstengningen av Ula-feltet, som kommer tidligere enn først antatt. Feltet ventes nå å stenge i 2028, i stedet for i 2032.

Så langt i år har Aker BP inntekter på 4,3 milliarder dollar, nesten en dobling fra samme periode i fjor. Før skatt har oljeselskapet tjent 2,9 milliarder dollar, opp fra rett i overkant av én milliard dollar i første halvår 2021.

«Kjedelig er ofte bra»

– Det er få overraskelser, slik det pleier å være med Aker BP, sier Sparebank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen, som viser til oppdateringen med nøkkeltall som selskapet sendte ut i forkant av rapportfremleggelsen.

Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i Sparebank 1 Markets.
Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i Sparebank 1 Markets. (Foto: Fartein Rudjord)

Etter gjennomføringen av Lundin-oppkjøpet ser Aker BP nå for seg en produksjon på mellom 410 og 435 tusen fat oljeekvivalenter per dag i andre halvdel av 2022.

Selskapet estimerer kapitalutgifter på om lag 1,3 milliarder dollar i samme periode.

– Guidingen for andre halvår er mer eller mindre akkurat som forventet. Det er kjedelig, men kjedelig er ofte bra, sier Sveen-Nilsen.

Hva gjelder utbytte har altså utbetalingen for tredje kvartal blitt jekket opp fra 0,475 dollar til 0,525 dollar per aksje i tredje kvartal. Det tilsvarer om lag 5,2 norske kroner.

På årsbasis er utbyttet på 2,1 dollar per aksje, noe Sveen-Nilsen mener kunne vært høyere.

– Basert på inntjeningen selskapet har nå, så er utbytteguidingen konservativ. Jeg har den inne på 2,35 dollar på årsbasis, sier analytikeren, som har et kursmål på 440 kroner på aksjen.

Tror på høyere oljepris

Analytiker Daniel Stenslet i Arctic Securities sier rapporten er relativt i tråd med forventningene man hadde i forkant

– Dagens rapport inneholdt få overraskelser. De øker utbyttenivået med 11 %, men har kapasitet til å betale ut vesentlig mer og det er mulig det holder aksjekursen noe tilbake, sier Stenslet.

Arctic Securities mener dagens prising av Aker BP reflekterer rundt 70 dollar fatet. Samtidig tror meglerhuset at oljeprisen både på kort sikt samt fremtidig balansepris vil ligge høyere enn det og opererer dermed med en kjøpsanbefaling på aksjen.

– Utsiktene ser veldig bra ut – de har som kjent en veldig robust portefølje med produksjonskostnad 7–8 dollar fatet og melder om å være i rute med de 900 millioner fatene som etter planen skal sanksjoneres innen utgangen av året, sier Stenslet.

Ga toppsjefen millionsum for «enestående prestasjoner»

Nylig ble det også kjent at toppsjef Karl Johnny Hersvik i fjor fikk en engangsbetaling på 113 millioner kroner fra Kjell Inge Røkke for det som ble beskrevet som «enestående prestasjoner».

Hersvik har de siste åtte årene bygget opp det som er blitt det suverent mest verdifulle selskapet i Aker-sfæren, og i fjor fikk han altså klekkelig belønning.

Kostnaden ble delt mellom Røkkes TRG og Aker-konsernet. Atle Kigen i Aker understreker at det var Røkke som selv som initierte utbetalingen.

– Det var Kjell Inge Røkke som i fjor tok initiativet til engangsbeløpet betalt av hans selskap TRG og Aker. Dette er en belønning for ekstraordinær innsats over tid, og Røkke understreker at Hersvik har utgjort en forskjell i transformasjonen av Aker som en gruppe av industri- og teknologiselskaper, sa Kigen.

Av det samlede beløpet på 129 millioner kroner fikk staten cirka 70 millioner kroner i skatt og arbeidsgiveravgift, mens Karl Johnny Hersvik mottok 59 millioner kroner.

I tillegg til engangsutbetalingen hadde Hersvik en solid inntekt i fjor. Ifølge Aker BPs årsrapport tjente han 1,7 millioner dollar, tilsvarende snaut 15 millioner kroner, basert på den gjennomsnittlige kronekursen for 2021. Siden 2016 har Hersvik tjent nesten 90 millioner kroner i stillingen som Aker BP-sjef.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.