Aker melder at oppkjøpet verdsetter Mainstream til 900 millioner euro, tilsvarende 9,3 milliarder kroner. Selskapet driver med fornybar energi innen vindkraft til land og til havs, i tillegg til solenergi.

Kjell Inge Røkke er storaksjonær i industrikonsernet Aker, hvor fornybarsatsingen Aker Horizons hører til. Sønnen hans Kristian Monsen Røkke er toppsjef i sistnevnte selskap.

Transaksjonen vil gi Aker Horizons en portefølje av prosjekter i drift og under konstruksjon på omtrent 1,4 gigawatt, en prosjektutviklingsportefølje på rundt 10 gigawatt, samt 10 gigawatt med identifiserte prosjektmuligheter.

– Aker har gjort en større endring det siste året, tatt en stilling innen fornybar energiproduksjon, grønne teknologier, digitalisering og andre megatrender som har sett en akselererende strøm av ressurser og kapital, ikke bare i Aker, men i de globale markeder. Dette steget er en del av vår langsiktige strategi for verdiskaping, og for å posisjonere Aker Horizons for betydelig og bærekraftig vekst innen det fornybare energimarkedet, sier konsernsjef i Aker og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen, i meldingen.

Mandag kom nyheten om at Aker dropper budet på vindkraftselskapet NBT, som opererer i Ukraina og Kina.

Vil børsnotere Mainstream innen tre år

Transaksjonen knyttet til Mainstream er ventet å bli gjennomført i andre kvartal 2021, betinget godkjennelse fra myndighetene i tillegg til Mainstreams kreditorer.

Ifølge meldingen er Aker Horizons ambisjon å utvikle selskaper med en total kapasitet på 10 GW og fjerne tilsvarende 25 millioner tonn CO2 pr år innen 2025.

– Gjennom oppkjøpet av Mainstream vil Aker Horizon få en plattform for å fremme sine ambisjoner innen fornybar energi og posisjonere seg i et voksende marked for hybridprosjekter, sier administrerende direktør Kristian Røkke i Aker Horizons i en meldingen.

– Vi er glade for å ha en så høyt respektert virksomhet som Aker Horizons om bord, noe som gjør at Mainstream kan akselerere sine vekstplaner for å levere en global portefølje av vind- og soleiendeler, sier konsernsjef Mary Quaney i Mainstream Renewable Power.

Klokken 11 holdt Aker og Mainstream en investorpresentasjon i forbindelse med det nye samarbeidet.

– Dette er en milepæl for Aker Horizons, sier toppsjef Røkke jr. om oppkjøpet.

Aker Horizons har mål om å børsnotere Mainstream innen tre år.

Nåværende styreleder Eddie O'Connor i Mainstream vil fortsette som styreleder i selskapet. Eksisterende aksjonærer vil også reinvestere og beholde en eierandel på 25 prosent. Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Røkke jr. går alle inn som styremedlemmer i Mainstream.

Aker Horizons skriver i tillegg at det forbereder en rettet plassering i nær fremtid og notering på miniputtbørsen Euronext Growth (tidligere Merkur Market) med etterfølgende notering på Oslo Børs innen 12 måneder.

Aker skriver videre at det overfører eierskapet i silisumprodusenten Rec Silicon til Aker Horizons.

Lanserer hydrogensatsing i februar

Aker Horizons sikter på å lansere det de beskriver som «en fremskreden og pågående utvikling» av hydrogensatsing i løpet av første halvdel av 2021.

Det kommer frem av presentasjonsmaterialet i forbindelse med Aker Horizons sitt kjøp av 75 prosent i Mainstream Renewable Power.

Selskapet skriver at det neste på agendaen for Aker Horizons nå vil være «Aker Clean Hydrogen». I materialet skriver selskapet at de har en hydrogenutvikler og operatør i inkubasjonsfasen, som de sikter på å lansere og finansiere som et dedikert porteføljeselskap i løpet av første halvår 2021.

Aker Horizons vil lansere sin hydrogensatsing på Akers fjerdekvartalspresentasjon 17. februar. Det sier Røkke jr. under selskapets presentasjon til investorer.

– Vi ser et stort markedspotensiale, både gjennom hydrogen, men også i ammoniakk, sier han.

Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker sier videre at de har gjort god fremgang i å identifisere prosjekter, partnerskap samt dyktige mennesker.

– Aker Clean Hydrogen vil lanseres under den vellykkede Aker Horizons paraplyen, sier Eriksen.

«Ved å utnytte Akers evner over hele verdikjeden vil vi forme grensene for modulære, kostnadseffektive og pålitelige produksjonsanlegg for hydrogen», heter det av presentasjonsmaterialet.

Videre står det at en innledende portefølje av hydrogenutviklingsprosjekter vil være i samarbeid med selskaper etablert i hydrogensegmentet. Aker Horizons har ifølge meldingen en plattform for organisk og uorganisk vekst, med flere attraktive kortsiktige muligheter for å skalere virksomheten på tvers av geografier.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.