Akers verdijusterte egenkapital falt til 24,1 milliarder kroner i første kvartal. Til sammenligning var den verdijusterte egenkapital på 50 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Det tilsvarer et fall på 52 prosent, altså over en halvering.

– En mikroskopisk fiende har hatt betydelig uheldige effekter på global økonomi, og spesielt oljemarkedet, ulikt noe vi husker, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen i en melding.

Ruster seg for effekter

Milliardæren Kjell Inge Røkke eier over to tredjedeler av industrigiganten Aker gjennom sitt private investeringsselskap The Resource Group (TRG).

Akers portefølje huser blant annet oljeselskapet Aker BP, offshoreleverandøren Kværner og Aker Solutions. Alle disse har falt markant under det kraftige oljeprisfallet som startet i januar.

Aker BP, som er den utvilsomt største beholdningen i Aker-porteføljen, falt 53 prosent i første kvartal. Den verdijusterte egenkapitalen inkluderer også en reversering av tidligere nedskrivninger i Aker Biomarine på 2,6 milliarder kroner. Aker Biomarine er det eneste selskapet i porteføljen som har økt i verdi sammenlignet med forrige kvartal.

Konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen.
Konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen. (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)

Aker-sjef Øyvind Eriksen sier konsernet ruster seg for langvarige effekter av krisen, og peker på at oljeservicenæringen er ekstra hardt rammet.

– Det haster

Aker merker nedturen i oljebransjen gjennom selskapene Aker BP og leverandørbedriftene Aker Solutions, Kværner og MH Wirth, som har permittert til sammen rundt 7400 ansatte.

Aker-sjef Øyvind Eriksen sier det haster med å få på plass tiltak:

– Dette haster for å avverge uopprettelig skade, sier han til DN.

Regjeringen har kommet med forslag til midlertidig endringer, men dette vil ikke føre til at store prosjekter som vil sysselsette flere tusen medarbeidere settes i gang, ifølge Eriksen.

– Regjeringens forslag vil slik vi ser det ikke ha noen effekt for Kværner. Og det vil ha marginal effekt for Aker Solutions. For øvrige leverandørbedrifter i Norge er situasjonen den samme, sier han.

Eriksen mener slaget står om hva slags industri vi skal ha i Norge i årene fremover.

– Arbeidsplassene som nå er i fare, på grunn av permitteringer, oppsigelser og nedstengning, er de fagarbeiderne og ingeniørene som for en stor del skal gjennomføre omstillingen i norsk industri, for eksempel til havvind, til karbonfangst- og lagring – det grønne skiftet. Uten ny aktivitet innen olje- og gassindustrien blir omstillingen til det grønn industri også satt tilbake.

Noaka i det blå

Sammen med kvartalsrapporten har Aker lagt ved et dokument hvor selskapet anslår konsekvensene av regjeringens skatteforslag. Der gis det tydelig inntrykk av at forslaget umuliggjør større utbygginger slik som det store Noaka-området, der Aker BP og Equinor er de store aktørene.

«Noen mindre prosjekter får positiv effekt av regjeringens skatteforslag, mens de større prosjektene faller utenfor fordi regjeringens forslag hverken gir tilstrekkelig lønnsomhetsforbedring eller realistiske tidsfrister på grunn av begrensede skatteendringer og knappe tidsfrister i forhold til Norogs forslag», heter det i denne presentasjonen.

Noaka trekkes frem som eksempel hvor det i en tidslinje skisseres at plan for utbygging (PUD) og investeringsbeslutning vil kunne tas ved utgangen av 2022, mens regjeringens frist for levering av PUD er ved utgangen av 2021.

Fyller krigskassen

Fra utgangen av fjerde kvartal til utgangen av første kvartal falt Akers likviditetsreserve fra 6,6 milliarder kroner til 6,1 milliarder kroner.

Mens oljeprisen har holdt seg superlav og leverandørindustrien sliter, har Aker i løpet av andre kvartal økt likviditetsreserven til 7,2 milliarder kroner.

– Av tidligere erfaringer har vi lært viktigheten av en sterk balanse og en likviditetsposisjon, ikke bare for å stå igjennom stormen, men også for å jakte muligheter og gjenvinne aksjonærverdier, sier Øyvind Eriksen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.