Tidlig fredag morgen la Aker frem sine finansielle resultater for tredje kvartal.

De fleste investorene og Røkke-interesserte sitter nok imidlertid heller med nesen begravet i det som er et av Kjell Inge Røkkes første aksjonærbrev på lenge, skrevet sammen med hans høyre hånd Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Det er 25 år siden Røkke fikk kontroll over Aker, et industrikonsern som nå har est til over 70 milliarder kroner. Brevet til aksjonærene levner ingen tvil om at Røkke vil vokse videre.

Nå også gjennom å forvalte andres penger.

Starter PE-fond

Aker har allerede befatning med det meste innen industri og næringsliv. Konsernet har vært mest kjent for oljeselskapet og pengemaskinen Aker BP, samt leverandøren Aker Solutions, men har med årene skapt flere ben å stå på. Det satses tungt på industriell programvare gjennom Cognite, som er blitt beskrevet som Røkkes it-juvel.

Den nyetablerte grønne spydspissen Aker Horizons har sendt fornybarselskaper på børs i rekordfart det siste året, og satser på vannkraft, sol, vind, karbonfangst, silisium, hydrogen og batteri.

Fiskeren Røkke har innrømmet at han tok feil om laksebransjen, og varslet nylig storstilt satsing på havbasert oppdrett sammen med milliardær Gustav Witzøe. Også bitcoin har Røkke gått inn i.

Det er ikke mer enn en drøy uke siden det ble kjent at det deleide børsnoterte fornybar-investeringsselskapet Aker Horizons ville hente nesten ti milliarder kroner til et fornybarfond.

Det var bare en forsmak på hva Røkke og Aker hadde i tankene.

Nå sier Røkke og Eriksen at Aker-konsernet vil etablere aktiv kapitalforvaltning som et nytt virksomhetsområde. De første initiativene har fått navnet Aker Venture Capital og Aker Private Equity. Ifølge Røkke og Eriksen har Aker allerede tatt sine første steg som forvalter av «tredjeparts penger i fond».

Den lille rekken av nyheter rundt Aker fredag morgen, med ny kapitalinnhenting til Aker Horizons, ny havvind-satsing og Akers store planer, bidrar til å sende aksjen opp rundt én prosent fra start på Oslo Børs. Aksjekursen står nå på sitt høyeste noensinne – 835 kroner per aksje.

Bakgrunnen for den nye satsingen på forvaltning beskriver de på følgende måte:

«Vi opplever en stor «dealflow» med mange muligheter. Tilgang på mennesker og kapital gjør at vi kan skalere opp bedrifter og satsinger. Vi settes i stand til å gjennomføre flere prosjekter som involverer både privat og offentlig kapital. Vi åpner for samarbeide med nye partnere og aktører, og utvider investorbasen vår. I sum vil det skape aksjonærverdier og generere løpende inntekter til Aker».

Under Aker Private Equity etableres selskapet Orbenovo. Der vil Bob Dudley, tidligere toppsjef i det britiske oljeselskapet BP, sitte som styreleder.

50 mrd. i nord

Det er ikke lenge siden Aker-sjef Øyvind Eriksen sto i kommunestyresalen på Rådhuset i Narvik og snakket varmt om hvordan Aker vil utgjøre en forskjell etter å ha blitt enige om investeringer på en halv milliard kroner i Narvik.

Batteri, datasenter og grønt stål ble trukket frem som muligheter.

Til DN lettet han på sløret for størrelsesorden for fremtidige investeringer i området:

– Vi snakker om flere milliarder kroner. Vi hverken kan eller vil konkretisere mer enn det, sa han.

I aksjonærbrevet fremkommer det nå at de faktisk snakker om flere titall milliarder kroner.

«For å realisere planene i Narvik må det sannsynligvis investeres mer enn 50 milliarder kroner. Det er ikke mulig å få til uten å kombinere industrielt eierskap med tilgang på rett type kapital til konkurransedyktige vilkår. Vår inntreden i aktiv kapitalforvaltning åpner for det», skriver Røkke og Eriksen i aksjonærbrevet.

Åpner for fusjon

I aksjonærbrevet understreker Røkke og Eriksen at det i Aker ikke handler om kortsiktige børsgevinster.

«Hva har så Aker å gjøre på Oslo Børs», spør de seg.

Selskapet har ikke utstedt aksjer og heller ikke brukt aksjer som oppgjør ved oppkjøp. I så måte har ikke Aker-aksjen vært benyttet som et verdiskapende instrument, mener de. De to forteller at investorene utfordrer dem på hva Aker vil gjøre for å synliggjøre verdiene.

Tilbakekjøp av aksjer skal ofte ha blitt trukket frem, men beskrives som et tveegget sverd da det øker belåningen og begrenser den finansielle og industrielle handlefriheten.

Så, i fet skrift, skriver Aker-eier Røkke og toppsjef Eriksen:

«Å ta Aker privat gjennom et frivillig tilbud og deretter tvangsinnløsning, er fullstendig uaktuelt for TRG (Røkkes investeringsselskap, red.anm.)».

Men de åpner døren for sammenslåing.

«En mulighet vil kunne være å fusjonere med en partner eller et eksternt selskap som minst priser Aker til underliggende verdier inklusiv det verdipotensialet vi mener ligger i aksjene».

Røkke og Eriksen vil også vurdere et strategisk samarbeid med oppkjøpsfondsselskaper om mindre eller større deler av Akers investeringer.

«Ser vi tilbake i tid har vi likt å bygge selskaper alene. Fremover vil vi være mer opptatt av å bygge og utvikle bedrifter sammen med andre, og ha et enda større fokus på kapitalen vi besitter», skriver Røkke og Eriksen mot slutten av aksjonærbrevet.

Rekordkvartal

I løpet av det siste halvannet året har Kjell Inge Røkke og Aker sendt fem ulike selskaper på børs.

Mange av disse satsingene skal først tjene de store pengene langt frem i tid. I dag er det fortsatt det store oljeselskapet Aker BP som er tungvekteren i porteføljen, og med en ny vår i olje- og gassbransjen tjener selskapet som aldri før. Det gjenspeiler seg i kvartalstallene til Aker.

Konsernets verdijusterte egenkapital gir et uttrykk for hva selskapet mener er de reelle verdiene i konsernet. Verdiene, der mesteparten består av aksjer i andre børsnoterte selskaper, økte med 3,9 milliarder kroner i kvartalet til rekordhøye 70,8 milliarder kroner.

I kvartalet var det Aker Horizons som bidro mest til løftet med en verdiøkning på 2,2 milliarder kroner.

Oljen trekker opp

Av totale industrielle eiendeler på 75,5 milliarder kroner, der også Ghana-oljeselskapet Aker Energy og det privateide stordataselskapet Cognite er med, utgjorde Aker BP over halvparten ved utgangen av kvartalet. Mens selskapene i sum trakk verdiene opp, beveget flere av dem seg i helt ulik retning.

  • Børsverdiene til Aker BP økte med 5,09 prosent i kvartalet.
  • Selskapet som har hatt den sterkeste veksten er karbonfangst- og lagringsselskapet Aker Carbon Capture, som er ett av flere fornybarselskaper Røkke har sendt på børs. Aksjen steg med 39,43 prosent i tredje kvartal. Aker rapporterer ikke verdiutvikling på fornybarselskapene isolert sett. Eierskapet i disse er samlet i Aker Horizons, som også er børsnotert. Aker Horizons steg med rundt 17 prosent i tredje kvartal.
  • Olje- og fornybarserviceselskapet Aker Solutions, som i dag har en markedsverdi på rundt 12 milliarder kroner, steg med rundt 21 prosent i kvartalet.
  • Det skipseiende selskapet Ocean Yield fikk et hopp på rundt 40 prosent etter bud fra amerikanske KKR.

En del av porteføljen trakk imidlertid i helt motsatt retning.

  • Krillselskapet Aker Biomarine falt med rundt 39 prosent på børs i tredje kvartal.
  • Hydrogensatsingen Aker Clean Hydrogen har gått dårlig på børs helt siden det ble notert i mars i år. I tredje kvartal falt aksjen videre med rundt 22 prosent.
  • Heller ikke havvindselskapet Aker Offshore Wind hadde den beste utviklingen i kvartalet. Aksjen falt med rundt 12 prosent.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.