Kjell Inge Røkke og hans industrikonsern Aker har vært svært aktive de siste to årene, med en rekke børsnoteringer av flere fornybarsatsinger, inntog i bitcoin, opprettelsen av et fornybarfond og milliardtransaksjonen mellom Aker BP og Lundin.

Fredag morgen legger det øverste selskapet i konsernet frem tall for fjerde kvartal og hele 2021.

Slik Aker alltid gjør rapporteres det om endringen i den verdijusterte egenkapitalen. Tallet gir et uttrykk for hva selskapet mener er de reelle verdiene i konsernet.

Verdiene, der mesteparten består av aksjer i andre børsnoterte selskaper, falt til 69,8 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal, ned fra 70,8 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

– På årsbasis skapte Aker betydelige aksjonærverdier i 2021. Men vi hviler ikke på laurbærene. Mens 2021 ble et år for akselerasjon, vil 2022 bli et år for gjennomføring i et mer turbulent marked, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen i en børsmelding.

Aker-aksjen faller drøyt én prosent fra start på Oslo Børs fredag morgen.

Aker BP fortsatt størst

I rapporten skriver Aker at verdinedgangen i konsernets industrielle portefølje kan tilskrives salget av Ocean Yield, samt salget av 2,86 prosent av aksjene i Aker BP.

Den industrielle porteføljen består av de børsnoterte selskapene Aker BP, Aker Biomarine, Aker Horizons, Aker Solutions og Akastor, samt de ikke-børsnoterte Cognite, Aize, Aker Energy og nyopprettede Salmar Aker Ocean.

I tillegg har Aker finansielle investeringer som består av aksjeinvesteringer, eiendom og kontanter.

Nok en gang var det Aker BP som i 2021 stod for det største bidraget til at Akers verdijusterte egenkapital for hele 2021 økte fra 53,4 milliarder kroner ved utgangen av 2020 til 69,8 milliarder kroner ved utgangen av 2021.

Oljeselskapets bokførte verdi økte med ti milliarder kroner, mens fornybarselskapet Aker Horizons og Cognite bidro med henholdsvis 6,5 og 3,6 milliarder kroner. På minussiden var det krillselskapet Aker Biomarine som bidro med den største verdinedgangen på 4,3 milliarder kroner.

Aker BP er fortsatt det desidert største selskapet i Aker-konsernet, med en bokført verdi på 36,3 milliarder kroner, etterfulgt av Aker Horizons' 15,3 milliarder.

Milliardutbytte

I børsmeldingen går det dessuten frem at Aker-styret har foreslått et ordinært utbytte på 14,5 kroner per aksje for 2021. Det tilsvarer en samlet sum på 1,1 milliarder kroner. Røkke, som er største eier med 68,18 prosent av aksjene gjennom TRG Holding, får 734 millioner kroner av det samlede utbyttet.

I tillegg vil en transje nummer to av utbyttet bli vurdert i løpet av andre halvår i år, slik at det totale utbyttet kan komme opp i 29 kroner.

Ved utgangen av 2021 hadde Aker-konsernet en likviditetsreserve, inkludert ikke-benyttede lånefasiliteter på til sammen syv milliarder kroner. Kontantbeholdningen økte fra 700 millioner til fire milliarder kroner fra tredje til fjerde kvartal, hvor økningen kan tilskrives salget av Ocean Yield og salget av aksjeposten i Aker BP.

Olje og fornybart

Røkke og Aker hadde sterk medvind i etterkant av det innledende koronasjokket. Børsnoteringene av fornybarselskapene Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Aker Horizons kom på løpende bånd, samtidig som at Aker-aksjen steg til stadige nye høyder på Oslo Børs.

Da industrikonsernet la frem tredjekvartalstall i fjor høst var aksjen på sitt høyeste noensinne og nådde en toppnotering på 901,5 kroner 10. november i fjor.

Siden den gang har det imidlertid gått markant nedover.

De siste to siste årene har Akers eiendeler gått fra å være dominert av de oljerelaterte selskapene Aker BP og Aker Solutions, til at fornybarselskapet Aker Horizons og dets underselskaper utgjør en større og større del av industrikonsernets verdier.

I tredje kvartal var det Aker Horizons som bidro mest til at den verdijusterte egenkapitalen økte med 3,9 milliarder kroner til rekordhøye 70,8 milliarder kroner. Av de totale industrielle verdiene i konsernet er det likevel fortsatt Aker BP som er desidert størst, og utgjorde over halvparten av verdiene ved utgangen av tredje kvartal.

Akers kursfall siden i fjor høst kan ses i lys av at en rekke av fornybarselskapene i Aker-systemet har falt bratt på Børs når markedet har vendt seg vekk fra vekst og dreiet seg mer mot verdi.

Milliardtransaksjonen med Lundin

Det mangler ikke på høydepunkter for Aker mot slutten av fjoråret, men det største må kunne sies å være milliardtransaksjonen der Aker BP kjøpte svenske Lundins olje- og gassvirksomhet for 125 milliarder kroner.

Transaksjonen ble den største på norsk sokkel siden fusjonen mellom daværende Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet i 2007. Den er også dobbelt så stor som det forrige gigantoppkjøpet i norsk oljeindustri, da Vår Energi tok over resten av ExxonMobils eiendeler i 2019 for litt over 40 milliarder kroner.

Sammenslåingen vil skape den klart nest største operatøren på norsk sokkel etter Equinor, med en kombinert olje- og gassproduksjon på 400.000 fat oljeekvivalenter per dag og en ressursbase estimert til 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

For bare et par uker siden ble det også klart at Aker BP hadde solgt alle aksjene i teknologiselskapet Cognite til giganten Saudi Aramco for en drøy milliard kroner.

DN presiserer: I en tidligere versjon av denne saken stod det at Aker-styret har foreslått et utbytte på fem milliarder kroner. Det riktige er at Aker foreslår et utbytte på 1,1 milliard kroner. Saken er oppdatert med riktig sum. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.