– Amerikanske aksjer «pipler» definitivt, hvis man ikke vil bruke ordet boble, sier økonomiprofessor Nouriel Roubini på Skagens nyttårskonferanse i Oslo onsdag.

En eventuell full krig mellom Iran og USA vil kun føre til regimeskifte i USA, sier økonomiprofessor Nouriel Roubini på Skagen-konferansen onsdag.
En eventuell full krig mellom Iran og USA vil kun føre til regimeskifte i USA, sier økonomiprofessor Nouriel Roubini på Skagen-konferansen onsdag. (Foto: Elin Høyland)

Foran en fullstappet sal på Hotel Plaza i Oslo snakker han om hvor høy gjelden til amerikanske selskaper er og at lånevilkårene er lette. I tillegg tror han marginene kan bli ytterligere presset dersom den lave lønnsveksten i USA tar seg opp.

– Det er en økende verdsettelse av amerikanske aksjer, men 90 prosent av det er drevet av multipler, ikke av økende inntjening. Det er en stor risiko for korreksjon, sier Roubini.

Ser børsfall på ti prosent

Iransk-amerikanske Nouriel Roubini var en av de første som spådde at amerikanske boligpriser var gjenstand for massiv spekulasjon og kom til å velte økonomien. Det var ikke mange som delte professorens dystre spådommer, men få år senere lå amerikansk økonomi med brukket rygg og aksjemarkeder verden over var i en dyp bølgedal.

Roubini er kjent for sine pessimistiske syn og har fått tilnavnet «Dr. Doom».

– Jeg sier vanligvis at jeg er «Dr. Realist» og ikke «Dr. Doom», for jeg er ikke alltid pessimistisk, sier han.

Men i dag er han det.

Under Skagen-konferansen trekker han frem fire ulike scenarioer for makroøkonomisk vekst, kombinert med utfallet av konflikten mellom USA og Iran, og hvordan det vil påvirke aksjemarkedene. Hans hovedscenario er at nedkjølingen av global økonomi vil fortsette og at spenningene mellom USA og Iran vil fortsette, samt at oljeprisen kan nå 80 dollar fatet.

Det vil ifølge ham føre til et fall på ti prosent for amerikanske og globale aksjer.

Og det kan vare lenge. Professoren tror nemlig ikke sentralbankene i like stor grad som tidligere kan redde finansmarkedene ved å senke rentene ettersom områder som eurosonen og Japan rett og slett ikke har så mye mer å kutte.

– Denne gangen kan vi få en korreksjon på ti prosent, og det kan vare i et år. Og hvis ting blir enda verre økonomisk, for olje og konfliktnivået, så kan korreksjonen bli et «bear market» på 20 prosent, sier Roubini.

Et såkalt «bear market» er en kraftigere og lengre nedgangsperiode.

Om Norge: – Dere kan ikke gjemme dere

En oljepris på 80 eller 90 dollar fatet ville betydd mye penger i kassen for norske oljeselskaper og høres ut som en drøm for oljeaksjer på Oslo Børs. Men dersom den høye oljeprisen kommer som følge av konflikt i Midtøsten som senker globale aksjemarkeder med ti prosent er det ikke godt nytt for Norge, forklarer Roubini.

– Dere har et oljefond på 1000 milliarder dollar, så dere taper ti prosent der. Og dere kan ikke gjemme dere fordi det er for stort til å finne beskyttelse. Derfor rammes dere. Hvis spenningene bygges opp og verdensøkonomien bremser opp vil også økonomien deres bremse opp siden dere er en liten åpen økonomi, sier han.

Roubini mener oljeprisen kan stige til 150 dollar fatet dersom de bryter ut full krig mellom USA og Iran, men at den i så fall vil stupe ned til 30 dollar fatet etter noen måneder.

– Det er det som skjer når du får en global resesjon. På kort sikt drar dere fordeler, men dere drar ikke fordel av undergang og tungsinn i verden fordi dere er altfor tett koblet til verden gjennom Oljefondet, olje og gjennom finansmarkedene deres, sier Roubini.

Tror mer på krig enn status quo

Professoren, som er av iransk opphav, tror ikke uroen i Iran er over. Faktisk så tror han det kun er en fem prosent sjanse for at situasjonen går tilbake som før, men at det er 20 prosent mulighet for full krig mellom USA og Iran.

Hans mest sannsynlige scenario er imidlertid at spenningene vil øke, men uten militære sammenstøt. Roubini mener Iran er villig til å gå inn i militære konfrontasjoner for at regimet skal bestå.

– Det største målet er overlevelse for regimet, og da avhenger det mer av å unngå en lokal revolusjon enn krig. Hvis det bryter ut full krig vil de som er imot regimet likevel støtte regimet, sier Roubini.

En full krig vil i så fall kun føre til regimeskifte i USA, mener han.

– Aksjemarkedene vil kollapse, det blir resesjon og Trump vil tape valget, sier Roubini.

Tror kald krig vil vare lenge

Handelskrigen mellom USA og Kina vil fortsette å tynge økonomisk vekst, mener professoren.

Han sier den kalde krigen mellom de to landene vil vare lenge og viser til et Kina-besøk han gjorde tilbake i 2015 hvor president Xi Jinping siterte den greske historikeren Thukydid. Han er kjent for å ha skrevet om peloponneserkrigen mellom de to stormaktene Aten og Sparta hvor en blomstrende stormakt utfordret en annen.

– Ingen i dag tror på en militær konflikt mellom Kina og USA, men sannsynligheten for en kald krig har økt. Teknologi, informasjon, investeringer, forflytting av arbeidskraft, overvåkning, finansiering, valutautfordringer, vi er i begynnelsen av en kald krig mellom USA og Kina, sier Roubini, og trekker frem overvåkning gjennom teknologi som en av hovedutfordringene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.