Radiograf og investor Ivar Arvid Molvær (63) var på begynnelsen av 2000-tallet med på å bygge opp Norges største private røntgenkonsern, Curato. Etter å ha solgt seg ut i 2007, satset Molvær for fullt som investor. Siden oppstarten i 2005 har investeringsselskapets hans hatt et samlet resultat før skatt på over 240 millioner kroner. 

– Jeg er veldig godt fornøyd med resultatene. Jeg gjør all aksjeplukking på egen hånd, og har hatt mye flaks med investeringene, sier Ivar Arvid Molvær til DN. 

Selskapet ble startet med drøyt en halv million i innskutt egenkapital og hadde ved utgangen av 2016 over 178 millioner kroner i opptjent egenkapital. I tillegg har selsk

apet betalt ut over 46 millioner kroner i utbytte siden oppstarten. 

– Vi driver hovedsakelig med forvaltning, kjøp og salg av aksjer, så overskuddene kommer stort sett fra realisasjoner av aksjegevinster, sier Molvær. 

Mange blinkskudd i DNO

Den tidligere radiografen har flere ganger hatt god timing i oljeselskapet DNO. I 2007 fikk investeringsselskapet hans et resultat før skatt på over 91 millioner kroner. Mye av denne gevinsten stammet fra salg av DNO-aksjer. 

– Jeg har investert i DNO i 15–20 år. Dette er et spennende selskap jeg har hatt veldig tro på og som jeg synes at har vært lavt priset lenge, sier Molvær. 

Ved inngangen til året eide Molvær fem millioner DNO-aksjer, og i løpet av august har han kjøpt ytterligere to millioner aksjer i selskapet. Dermed er han blant de 15 største aksjonærene i selskapet. 

– DNO er et selskap med stort potensial, og planen er å sitte langsiktig med aksjen, sier Molvær. 

Tjente 19 millioner på én uke

DNO-aksjen har steget nær 40 prosent på Oslo Børs hittil i år. Det meste av kursoppgangen har kommet den siste ukene etter at DNO sist torsdag meldte at kurdiske myndigheter overfører en eierandel på 20 prosent i det viktige Tawke-feltet til DNO.  

I løpet av den siste uken har DNO-aksjen steget drøyt 30 prosent på Oslo Børs. Verdien av Molværs aksjepost i DNO har dermed økt med over 19 millioner kroner i løpet av uken. 

– Dette var en positiv melding som vi har ventet lenge på. Det er bra at DNO begynner å finne en løsning på problemene med de manglende betalingene fra kurdiske myndigheter, sier Molvær.  

Solid overskudd i 2016

2016 var et nytt godt år for Molværs investeringsselskap. Resultatet før skatt endte på nær 65 millioner kroner. 

– Overskuddet kommer fra realisasjon av aksjegevinster, men jeg kan ikke huske hvilke aksjer som bidro mest. Foruten DNO har vi investert mye av kapitalen i Golden Ocean Group de siste årene, sier Molvær. 

 Det dårligste året i selskapets historie var 2015 da Molværs investeringsselskap fikk et underskudd før skatt på 42 millioner kroner. 

– Det dårlige resultatet i 2015 hang mye sammen med nedturen i oljesektoren, sier Molvær. 

– Litt skummelt

Ifølge Molvær følger han ingen bestemt investeringsstrategi når han velger aksjer. 

– Investeringene er hovedsakelig basert på hvilke selskaper jeg kjenner og som jeg synes er interessante, sier Molvær

Den lange perioden med jevn og stabil oppgang i aksjemarkedet gjør Molvær litt skremt. 

– Det er jo litt skummelt når Børsen har gått så bra over så lang tid. Mye skyldes de lave rentene vi har hatt, og det spørs hvor lenge dette vil vedvare, sier Molvær. (Vilkår)

– Vi har mange blondiner i Finland
Slik gikk det da Donald Trump overtalte den finske presidenten Sauli Niinistö til å ta et siste spørsmål under besøket i Det hvite hus.
00:23
Publisert: