Insr Insurance Groups aksjonær Vikna Eiendom ønsker en granskning av selskapet. Det fremkommer av en innkalling til et ekstraordinært styremøte i selskapet.

Bakgrunnen for forslaget fra Vikna er Finanstilsynets varsel fra juni, hvor tilsynet mente at det foreligger vedvarende og alvorlige mangler ved styring og kontroll av virksomheten, og vurderer derfor å inndra konsesjonen.

Granskingsforslaget skal stemmes over på generalforsamlingen.

«Den 26. juni 2020 mottok Insr Insurance Group asa (Insr) endelig tilsynsrapport i forbindelse med gjennomført stedlig tilsyn i august 2019 fra Finanstilsynet. Samme dag mottok Insr varsel om vedtak om tilbaketrekking av selskapets tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet», skriver styret i Insr i sin redegjørelse av varslet fra Finanstilsynet. Styret skriver at det er sterkt uenig med Finanstilsynet.

Styret er også uenig i Viknas forslag, og mener at en granskning av selskapet vil «legge ytterligere press på selskapets administrative ressurser i en allerede krevende situasjon». Det skriver de i møteinnkallingen.

– Jeg tenker det er naturlig å la det være opp til aksjonærene. Det er et viktig poeng at vil ikke har noe å skjule i denne saken i det hele tatt. Vi ser imidlertid at en slik granskning vil være ressurskrevende, sier administrerende direktør Espen Husstad i Insr.

På spørsmål om hva som skjer dersom forslaget fra Vikna stemmes gjennom, svarer Husstad følgende:

– Hvis det er tilstrekkelig mange aksjonærer som stemmer for forslaget, så kan det bli en gransking.

Finanstilsynet-varsel

I juni mottok forsikringsselskapet Insr Insurance Group en melding fra Finanstilsynet hvor det fremgår at tilsynet vurderer å inndra konsesjonen til selskapet på grunn av uavklarte risiko- og kontrollproblemer.

Stein Erik Hagen og familien er blant aksjonærene i Inrs gjennom sitt Canica. De er 11. største aksjonær med 1,44 prosent av utestående aksjer.

Selskapet skal være i ferd med å implementere videre styrking av styringen, risiko og kontrollstrukturen.

Selskapet har hyret Carnegie som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Wiersholm som juridisk rådgiver i forbindelse med den strategiske gjennomgåelsen.

Rettelse: I en tidligere versjon av saken skrev DN at det er Åge Korsvold som er styreleder i Insr. Det stemmer ikke. Øystein Engebregtsen er styreleder.

Massivt underskudd

For årets andre kvartal fikk Insr et resultat på minus 221 millioner kroner før skatt etter enorme nedskrivninger.

Selskapet hadde gjort nedskrivninger på 232 millioner kroner i andre kvartal, og hadde en solvenskapitaldekning på 107 prosent, en reduksjon fra 117 prosent ved utgangen av første kvartal.

Insr har en markedsverdi på 78,5 millioner kroner og har hatt en nedgang på 92 prosent på Oslo Børs i år.

Uenig med Finanstilsynet

I et styrenotat til aksjonærene oppsummerer Insr Insurance Group sitt svar til Finanstilsynet med følgende innspill:

Overtredelsene Finanstilsynet viser til er eldre forhold, selskapet er ikke i brudd med solvenskravene og «selskapets virksomhet er en videreføring av virksomhetene i Vardia og Nemi, med sine respektive betydelige utfordringer».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.