Det har aldri vært flere selskaper som vil bli børsnotert eller henter inn frisk kapital i Oslo enn nå. Mandag ble flyselskapet Flyr notert på lavterskel-børsen Euronext Growth, og tirsdag ble det australske biotek-selskapet Circa tatt opp til notering.

Det er det blitt notert 16 nye selskaper på bare to måneder. Til sammenligning ble det totalt tatt opp 54 selskaper til notering på Oslo Børs, Euronext Growth (tidligere Merkur Market) og Euronext Expand (tidl. Oslo Axess) i fjor.

Rushet fortsetter, skal man tro meglerhustoppene i Oslo som hjelper selskapene med papirarbeidet i børsnoteringsprosessen, og å få inn friske penger fra nye aksjonærer.

– At det er et godt børsklima for nye noteringer er det ingen tvil om, sier Alexander Opstad, toppsjefen i DNB Markets, et av Norges største meglerhus.

Hans medarbeidere har vært med på å hente inn kapital til blant andre oppdrettsselskapet Arctic Fish og gruveselskapet Rana Gruber i år, samt fått inn flere milliarder i frisk kapital til tørrbulkrederiet Golden Ocean som kjøpte båter fra sin egen storeier skipsreder og milliardær John Fredriksen.

– Man snakker ofte om vinduer i egenkapitalmarkedet. Da er det viktig å huske på to ting: det ene er at kalenderen må være «riktig», samtidig som at det også er etterspørsel etter selskapene man introduserer. Akkurat nå vil jeg si det er vidåpent, sier Opstad.

Samlet har det blitt hentet inn nesten ti milliarder kroner i frisk kapital til selskaper som har blitt børsnotert. I tillegg har norske meglerhus hentet inn nesten like mye i frisk kapital til selskaper som allerede var notert.

Fra vekst til verdi

Det seneste året har det vært overvekt av «grønne» aksjer og teknologiaksjer som har kommet seg på børsene. Dette er selskaper som ikke er særlig lønnsomme i dag, men hvor eierne heller gleder seg til sterke resultater en gang i fremtiden – såkalte vekstaksjer.

Nå er dette i ferd med å endre seg, der selskapene som faktisk tjener gode penger i dag, og gir jevne utbyttebetalinger eller avkastning for eierne, går på børs.

– Jeg tror det er viktig at man ikke tenker på børsen som ett marked, men mange segmenter, sier Knut Brundtland.

Han er toppsjef i et annet meglerhus med travle dager, ABG Sundal Collier.

– Det har skjedd en sektorrotasjon. For eksempel har typiske verdiaksjer kommet litt tilbake, og det har kanskje gått på bekostning av vekstselskapene. I tillegg har de lange rentene fått en effekt, sier han.

Renter kan dempe

Rentene på lange statlige lånepapirer, som den viktige amerikanske statsobligasjonen med ti års løpetid, har steget kraftig på kort tid. Når renten blir høyere, gjør det blant annet at verdien målt i dag av et overskudd langt inn i fremtiden blir mindre. Dermed vil høyere renter alt annet like bidra til å sende verdiaksjer opp, og vekstaksjer ned.

Når rentene er høyere, er det også mer attraktivt for en del investorer å sitte på obligasjoner og få en trygg men lav rentebetaling på dem, noe som bidrar til litt redusert interesse for å kjøpe aksjer.

Også Opstad har merket seg renteoppgangen.

– De siste ukene har vi sett at de lange rentene har kommet en del høyere. Det er noe som vil kunne legge en demper på aksjemarkedet og appetitten etter de typiske vekstaksjene, sier han, selv om han understreker at det fortsatt er etterspørsel etter blant annet teknologi- og grønne aksjer.

Han trekker samtidig frem selskaper som først er blitt rammet av koronakrisen, men som nå slår tilbake, som Rana Gruber, som hentet nærmere en milliard kroner nylig da det gikk på børs.

– For eksempel er Rana Gruber en del av de sykliske sektorene som nyter godt av et generelt oppsving i økonomien, og det har vært en sektorrotasjon egentlig helt siden de første vaksinenyhetene på slutten av fjoråret, mener Opstad.

Rana Gruber er en av Norges største aktører innen utvinning av jernmalm.

– Alltid muligheter

Nordea, der Philip Asp er sjef for investment banking, var med da det ferske flyselskapet Flyr hentet 600 millioner kroner i frisk kapital, og som gjeldfritt selskap gikk på Euronext Growth denne uken.

– Jeg tror for det rette prosjektet og det rette selskapet, så er det alltid muligheter for å hente penger, og akkurat nå er det et sterkt marked med stor appetitt. Vi vet aldri hvordan ting kommer til å se ut et halvt år frem i tid, men jeg tror ikke vinduet kommer til å stenge med det første, sier han.

Han tror det er de samme sektorene som vil gjøre det bra fremover.

– Det handler om digitalisering, det grønne skiftet og etableringen av sirkulære verdikjeder. Akkurat når det gjelder det grønne skiftet, kommer aktiviteten innen sektoren til å fortsette i mange år. Det vil påvirke den type kapitalinnhenting man ser, og det kan for eksempel da gjelde prosjektfinansiering som vindparker og lignende.

Flere hjørnestensinvestorer

Brundtland har også lagt merke til at det er langt flere nøkkelinvestorer som nå er villige til å gå inn med kapital tidlig, eller garantere for at den nødvendige kapitalen kommer inn. De bidrar dermed til at selskapene lykkes med sine børsnoteringer.

Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly er blant Norges mest kjente investorer, og blant dem som har gått inn tidlig i en del børsferske selskaper. Ifølge ABG Sundal Collier-sjefen er det imidlertid mange slike hjørnestensinvestorer nå enn for bare et år siden:

– Det gjør at det er flere aktuelle hjørnesteinsinvestorer som er tilgjengelig for hver aktuelle transaksjon. Dybden og bredden i kapitalinnhentingsmarkedet er bedre, sier han.

ABG Sundal Collier har blant annet vært med på noteringen av oppdretteren Arctic Bioscience og videkonferanseprodusenten Huddly, samt bidro til å hente friske penger til biotekselskapet Nordic Nanovector. Meglerhuset økte inntektene med 77 prosent i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med samme periode året før.

Circa Group var selskap nummer 300 som ble notert på en av Oslo Børs sine tre ulike markedsplasser. Circa var nummer 100 på Euronext Growth siden markedsplassen åpnet under navnet Merkur Market i 2016.

Kommunikasjonsdirektør Geir Harald Aase ved Oslo Børs, sier det er det travleste første kvartalet noensinne, sett fra et noteringsperspektiv.

– Første kvartal pleier å være et treigt noteringskvartal, ettersom meglerhusene «tømmer bøkene» før jul. Så langt i årets første kvartal teller vi 16 nye selskaper, og det kan bli flere, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.